Maturita 2021 v otázkách a odpovědích

26. 3. 2021 | Rady maturantům

maturita 2021Letošní maturitní zkouška bude jiná než v předchozích letech. Kvůli koronaviru se posunou termíny a některé části zkoušky budou dobrovolné. Na koho se budou vztahovat výjimky? Zodpovídáme nejdůležitější otázky maturantů.

Kdy maturity probíhají?

24. až 26. května se budou konat didaktické testy. Mimořádný termín didaktických testů je 7. až 9. července.

Písemné práce, písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části maturity proběhnou od 1. dubna do 23. července. Praktické zkoušky mohou probíhat až do 27. srpna.

1. června až 23. července se budou konat ústní zkoušky profilové části maturity.

Co když student během maturit onemocní nebo bude v karanténě?

V takovém případě může zažádat o přidělení mimořádného letního termínu. Maximálně do tří dnů od konání maturit musí pak řediteli školy doložit, že byl opravdu nemocný či karanténě.

Kdy končí školní rok?

Ti studenti, kteří nebudou skládat praktickou zkoušku dostanou vysvědčení 21. května. Známky dostanou jen z předmětů, které se reálně učili. U maturantů to mohou být jen čtyři maturitní předměty. K maturitě budou letos stejně jako loni připuštěni všichni studenti, tedy i ti, kteří na vysvědčení najdou nedostatečnou. Pokud následně složí maturitní zkoušku, studium i tak úspěšně zakončí.

Jak bude vypadat praktická zkouška?

Studium pro maturanty, kteří mají povinné praktické zkoušky, končí až dnem jejich složení, nikoliv na konci června. To znamená, že praktická výuka může probíhat i během prázdnin. Výuka bude povinná pro všechny maturanty, kteří zkoušky skládají na jaře nebo na podzim.

Jak se změní didaktické testy?

U testu z českého jazyka a literatury se čas na napsání testu prodlouží ze 75 na 85 minut. U testu z cizího jazyka to bude 110 minut místo 100 minut a u testu z matematiky budou mít studenti 135 minut.

A co ústní zkoušky?

Všichni letošní prvomaturanti se mohou rozhodnout, jestli budou skládat státní ústní zkoušku. Vynechat tedy mohou ústní zkoušku českého a cizího jazyka. Matematika ústní zkoušku nemá. Profilové ústní zkoušky ze dvou či více předmětů studenti složit musí.

Co když někdo maturitu neudělá?

Stejně jako v minulých letech platí, že neúspěšné části maturity bude nutné zopakovat na podzim. Pokud například někdo nezvládne didaktický test z českého jazyka, ale ústní zkoušku udělá, na podzim si zopakuje jenom didaktický test. V případě nezvládnutí ústní zkoušky z českého nebo cizího jazyka nebude nutné zkoušku opakovat, protože státní část ústní zkoušky je nepovinná.

A co ti, kteří maturitu na jaře opakují?

Většina výjimek se na tyto maturanty nevztahuje. Jejich zkouška proběhne podle pravidel, která platila v době, kdy u maturity neuspěli. Jedinou výjimkou bude, že na didaktický test budou mít víc času, stejně jako ti, kteří letos na jaře maturují poprvé.

A co studenti, kteří pracovali v nemocnicích?

Studenti, kteří pomáhali v rámci pracovní povinnosti nebo jako dobrovolníci v nemocnicích či sociálních zařízeních, nebudou muset psát didaktické testy. Podmínkou je odpracování aspoň 160 hodin. Potvrzení o počtu odpracovaných hodin musí studenti dodat řediteli školy do 17. května. Známky ze společných předmětů na maturitním vysvědčení jim budou vypočítány na základě průměru za druhé pololetí prvního až třetího ročníku a za první pololetí posledního ročníku.

Pokud se student rozhodne didaktický test napsat dobrovolně, známka z něj se mu započítá jen v případě, že nebude horší než průměr z vysvědčení.

Zdroj: Seznam Zprávy

Další články k tématu

Student se soudí, protože neudělal maturitu

Většina maturantů neuspěje s odvoláním proti výsledkům maturitní zkoušky. Někteří se kvůli tomu i soudí. To je také případ Michala K. U soudu argumentoval tím, že jeho výkon u odpoledního didaktického testu z českého jazyka ovlivnil hluk během dopoledního testu z angličtiny. A pražský městský soud mu dříve dal za pravdu. Do sporu teď ale zasáhl Nejvyšší správní […]

číst více

Deset klasických děl k maturitě

Chystáte se k maturitě a děsí vás seznam četby? Vybrali jsme pro vás deset klasických děl napsaných před rokem 1950, které vás budou bavit! Jde o knihy, které mají co nabídnout i dnešním čtenářům, a v některých případech jde o naprosté průkopníky žánru. A bonus navíc, některé z nich zvládnete přelouskat za jedno odpoledne. 1984 (George Orwell, 1949) […]

číst více