MATURITA 2021: Ústní zkoušky z jazyků budou dobrovolné

11. 3. 2021 | Aktuality

maturita2021Ministr školství Robert Plaga ve středu představil další úpravy podoby maturitní zkoušky. Po jednání s premiérem Andrejem Babišem oznámil, že nárok na úředně uznanou maturitu z profilové části (didaktických testů) budou mít ti studenti, kteří pracovali v nemocnicích nebo v domovech s pečovatelskou službou, ať už povinně či dobrovolně.

„Pro studenty s pracovní povinností, jejichž pracovní povinnost nebo dobrovolná činnost překročí 160 hodin, budou mít úředně uznanou didaktickou část, tu státní část testu z českého jazyka a matematiky, nebo jazyka cizího. Hodnocená bude na základě jejich vysvědčení, nikoliv na základě didaktického test,“ vysvětlil ministr Plaga.

Pro všechny studenty pak bude dobrovolná ústní část maturity z českého a cizího jazyka, didaktický test z obou předmětů zůstane povinný. Posune se však jeho termín a to na 24. a 26. května.

Premiér Babiš již minulý týden navrhoval, aby si všichni studenti mohli vybrat, zda budou skládat klasickou maturitu, nebo si zvolí úřednickou maturitu. Ve středu předseda vlády svůj návrh upravil a představil tři podoby maturity. Tu nejtěžší by skládali studenti mířící na vysoké školy. Ostatní žáci by si mohli vybrat lehčí maturitu a ti, kteří by prokázali problémy při distanční výuce, by měli nárok získat úřednickou maturitu. Žádný z Babišových návrhů ministr školství nepřijal, maturantům přesto nabídl další úlevy.

Kromě dobrovolné ústní zkoušky z češtiny a cizího jazyka, nebudou letos muset maturanti psát slohy. Na vypracování didaktického testu budou mít více času. Posunou se také termíny školní části maturitní zkoušky, které se mohou konat až na konci června případně o prázdninách. Termín praktických zkoušek se posune do 27. srpna.

Zdroj: iDNES.cz