Masarykova univerzita se rozroste o farmaceutickou fakultu. Získá ji od VFU

16. 5. 2020 | Aktuality

MUNI farmaceutická fakultaMasarykova univerzita má momentálně devět fakult, to se však brzy změní. Začátkem července k nim totiž přibude farmaceutická fakulta, která byla doposud součástí Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (VFU). Dohodlo se na tom vedení obou škol.  Výuka farmacie pod Masarykovou univerzitou bude probíhat v prostorách pronajatých od VFU.

„Obě univerzity učinily všechny kroky, aby se vzdělávání a věda v oblasti farmacie více propojily s lékařskými a přírodovědnými obory pěstovanými na Masarykově univerzitě. Úzké propojení těchto disciplín je důležité pro rozvoj personalizované medicíny, která povede ke zlepšení zdraví a kvality života naší společnosti, jež bude v blízké budoucnosti čelit velkým výzvám v souvislosti se změnou věkové struktury obyvatelstva,“ vysvětlil Martin Bareš, rektor MUNI.

Přesun fakulty pod jinou univerzitu je v českém prostředí bezprecedentní krok. Legislativa totiž podobnou možnost ani nezmiňuje. Akademický senát VFU proto nejprve svou farmaceutickou fakultu ke konci června zruší a Akademický senát MUNI ji následně začátkem července zřídí.

MUNI již zažádala o akreditaci dvou magisterských studijních programů farmacie. Jeden z nich by byl v českém jazyce, druhý v angličtině. MUNI chce rovněž akreditovat osm doktorských programů. Jakmile akreditace získá, VFU se těch svých podle dohody obou škol vzdá.

„Velmi si vážím přístupu rektorů obou vysokých škol, kteří vnímají potřeby úzké součinnosti farmacie, medicíny a dalších vědních oborů na MU, a to jak v oblasti vzdělávání, tak ve vědě. Vycházejí tak vstříc společenskému zájmu uskutečňovat v rámci České republiky farmaceutické vzdělávání v co možná nejvyšší kvalitě,“ sdělila Radka Opatřilová, děkanka Farmaceutické fakulty VFU.

Stávající studenty farmacie přesun fakulty nepoznamená a nebude mít žádný dopad ani na zaměstnance. Výuka i nadále bude probíhat v prostorách na Palackého třídě, které si Masarykova univerzita plánuje pronajmout od VFU na pět let. V budoucnu by se pak fakulta měla stát součástí areálu univerzitního kampusu v Bohunicích.

Na Masarykově univerzitě se farmacie vyučovala už v minulosti mezi lety 1925 až 1960, dokud ji nezrušili komunisté, kteří studium sloučili s farmaceutickým studiem v Bratislavě. K obnovení fakulty farmacie v Česku došlo až v roce 1991. Od té doby byla součástí VFU.

Zdroj:
https://www.novinky.cz/