Jak se mám učit? Teorie mnohočetné inteligence může pomoct

2. 5. 2024 | Studentský život

Teorie mnohočetné inteligenceAmerický vývojový psycholog Howard Gardner vytvořil teorii mnohočetné inteligence už před 30 lety. Od té doby na ní navázalo nespočet výzkumníků. Teorie se využívá mimo jiné i v pedagogice a ve vzdělávání. Jak nám tedy její znalost muže pomoct lépe se učit?

Gardner ve své teorii tvrdí, že se u každého člověka dá rozlišit několik různých samostatných inteligencí, kterým můžeme přizpůsobit proces učení. Inteligence pak psycholog chápe jako soubor kompetencí, které nám umožňují dosáhnout našich cílů, pracovat s novými informacemi a taky nové informace uchovávat.

Mohou se mezi sebou různě prolínat a mixovat. I když je jejich kombinování běžné, budete mít pravděpodobně jednu, která ve vašem případě dominuje a na kterou byste se měli zaměřit.

Znalost vaší dominantní inteligence vám totiž usnadní práci, protože zjistíte, jakým způsobem zpracováváte informace a učení vám pak půjde lépe. Každý druh inteligence navíc můžete rozvíjet a díky tomu se zlepšovat v oblastech, na kterých vám záleží.

Ve své teorii Gardner rozlišuje osm druhů inteligence: lingvistickou, logicko-matematickou, prostorovou, tělesně-kinestetickou, muzikální, interpersonální, intrapersonální a přírodní. S jednotlivými inteligencemi se pak váží stejnojmenné učební styly.

Osm druhů inteligence

Klíčovou roli u lingvistické inteligence, někdy nazývané též jazyková, řečová nebo verbální, hraje práce se slovy. Studentům nedělá problém psát, komunikovat nebo chápat význam sdělení. Takoví lidé se nejlépe učí čtením, mluvením a poslechem. Při učení jim pomáhají psané materiály v kombinaci s nahrávkami, předříkávání látky nahlas, nebo když problematiku převypráví kamarádovi.

Lidé s dominantní logicko-matematickou inteligencí mají zase rádi práci s čísly a daty. Jsou analyticky zaměření a baví je různé experimenty, měření a hledání řešení. Při učení jim může pomoct strukturování informací, zařazení čísel (například letopočtů) nebo práce s myšlenkovými mapami.

Tělesně-kinestetická inteligence je hodně propojená s pohybem a naším tělem. Jinak se jí také říká fyzická či pohybová. Při učení studentům pomůže pohyb, aktivní práce s daty a slovy – nebude stačit pouhé čtení. Lidé, kterým vyhovuje tento učební styl, ocení interakci s informacemi a možnost si věci vyzkoušet.

Studenti, u kterých převažuje prostorová učební inteligence budou vynikat v kreslení, navrhování a konstruování. Nebude jim dělat problém představit si objekty ve 3D a vidět věci z různých úhlů. Při učení jim pomůže vizualizace. Mohou využít nákresy, modely či – jako v případě logicko-matematické inteligence – myšlenkové mapy.

Studenti s převažující muzikální inteligencí pravděpodobně najdou zalíbení v poslechu a tvorbě hudby. Mají výborný hudební sluch, zvládnou reprodukovat intonaci, tóninu i rychlost mluveného projevu. Při učení jim mohou pomoct mnemotechnické pomůcky, popěvky či říkanky.

Interpersonální inteligence nám neříká ani tak to, v čem jsme dobří, jako spíš to, co preferujeme. Lidé s touto dominantní inteligencí, si radši vyberou práci ve skupině místo té samostatné. Při učení se bude hodit kamarád, který studuje to samé a se kterým se můžete učit. Vhodné formy společného učení jsou pak třeba rozhovor, diskuze či poslouchání vzájemného výkladu.

Lidé s dominantní intrapersonální inteligencí naopak vyhledávají spíše samostatnou práci a práce ve skupině jim nebude příjemná. Jsou samostatní a dobří v identifikování vlastních pocitů. Na učení by měli mít klid, vymezit si na něj dostatek času a nenechat se ničím rozptylovat. Velkou roli bude hrát i duševní vyrovnanost a pohoda.

Posledním ze seznamu je přírodní inteligence. Student, u něhož převažuje, bude mít rád přírodu, zvířata a objevování všeho, co s ní souvisí. Místo v knihovně by měl vyměnit za lavičku v parku nebo deku na louce.

Zdroje:

https://pedagogika.skolni.eu/pedagogika/ucebni-styly/#2; https://is.muni.cz/el/1441/podzim2018/SZ7MP_NaRo/um/Gardnerova_mnohacetna_inteligence.pdf

 

 

Další články k tématu

Proč začít s mindfulness: Soustředění, pohoda i lepší známky

Proč začít s mindfulness: Soustředění, pohoda i lepší známky

Mindfulness neboli všímavost znamená záměrně věnovat pozornost přítomnému okamžiku. Pomáhá vyrovnat se s negativními emocemi, úzkostnými stavy, nebo stresem. Zároveň má pozitivní vliv na naše soustředění. Rozhodně tak patří mezi dovednosti, které stojí za to osvojit si při studiu. Mindfulness není něco, co se naučíme přes noc, ale pomocí jednoduchých cvičení se dá rozvíjet a postupně osvojit. …

Pět dovedností, které si osvojíte na vysoké škole bez ohledu na obor

Pět dovedností, které si osvojíte na vysoké škole bez ohledu na obor

Ačkoliv vám student historie sice spíš vysvětlí konflikt mezi Palestinou a Izraelem než student IT, který vám naopak pravděpodobně lépe poradí, do jaké operační paměti byste měli investovat, i tak mají oba stejné dovednosti, které si osvojili na vysoké škole. Co vám tedy kromě znalosti oboru dá vysokoškolské studium? Time management Studium na vysoké škole …

Dvanáct nejlepších aplikací pro studenty

Dvanáct nejlepších aplikací pro studenty

Na každý problém existuje aplikace. A platí to i pro problémy studentů. Chcete začít šetřit peníze nebo se naučit svahilsky? Vybrali jsem pro vás 12 aplikací, díky kterým zvládnete tohle i mnoho dalšího. StoryShots StoryShots pomáhá všem vytíženým studentům, kteří nestíhají číst. V aplikaci najdete shrnutí knih v textové, obrázkové a video formě. Během několika minut se …