POROVNÁNÍ OBORŮ: Ekonomické obory na soukromých školách

6. 7. 2011 | O studijních oborech

Ekonomické a manažerské obory jsou téměř to nejčastější, na co můžete narazit na soukromých vysokých školách. Na kterou z nich se vydat, pokud se rozhodnete nejít cestou státní školy? V následujícím článku vám nabízíme srovnání pěti soukromých VŠ, které ekonomické obory nabízejí.

PRAHA

Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s.

Na VŠEM můžete získat titul bakalářský, magisterský či inženýrský a MBA (Master of Business Administration). Nabízeny jsou bakalářské a magisterské studijní obory Podniková ekonomika, Komunikace a lidské zdroje, Marketing, Manažerské informační systémy a technologie/Ma­nagement firem, Konkurenční prostředí a management, Master of Business Administration a jejich specializace. Studovat lze prezenčně i kombinovaně.

VŠEM jsou studijní programy zahajovány třikrát do roka v říjnu, lednu a dubnu. Nejbližší doporučený termín podání přihlášek je do 1. 8. Na této škole se konají přijímací zkoušky, které netestují oborové znalosti, ale jsou spíše osobnostními testy motivace a studijních stylů. Na svém webu uvádí, že pokud student projde prvním ročníkem, školu již patrně dostuduje.

Existují tři cenové úrovně školného, nejnižší je 25 00 ročně, nejvyšší 55 00 ročně. Jednotlivé úrovně se liší nabídkou služeb (např. možnost opakovat výuku nad rámec rozvrhu, mimořádné termíny, nabídka studijních kurzů navíc, sportovní aktivity atd.). Je možné získat stipendium pokrývající část nákladů. VŠEM nabízí individuální cenový plán i možnost studia v zahraničí srovnatelnou s nabídkou na státních školách. Kromě standartních způsobů kontroly studia (zkoušky, zápočty či seminární práce) nabízí VŠEM také specifické metody, například e-learning či vzorové zkouškové testy, v ceně studia jsou studijní materiály a další služby (infolinka, poradenství atd.)

Každé první úterý v měsíci od října do července od 17 hodin probíhá Den otevřených dveří, kde jsou prezentovány všechny klíčové informace a registrováni noví zájemci.

Prague College

Prague College je jedna ze škol nabízejících získání titulu v anglickém jazyce, a to titulu jak bakalářského či magisterského, tak i dalšího vzdělávání s akreditací od britské Teeside University. Na „katedře“ School of Business je nabízen bakalářský obor International Business Management, kterému může předcházet nultý ročník či dvouleté studium oboru Business a navázat můžete magisterským oborem International Management.

Také na této škole existuje systém trimestrů. Přijímací zkoušky se opět nekonají, koná se však pohovor, při němž se poradce snaží vybrat pro uchazeče ten nejvhodnější obor. Dále je zapotřebí mít certifikát znalosti angličtiny IELTS, TOEFL nebo ELISA nebo si angličtinu doplnit na této škole. Stále je možné hlásit se online do říjnového semestru.

Školné je na bakalářském stupni 90 000 ročně, na magisterském 199 000 ročně. Výuka by měla být směřována prakticky, studenti se od prvního roku podílí na reálných projektech. Na škole je asi 15–20 studentů na učitele a studenti pochází z asi padesáti zemí, českých studentů je méně než polovina. Podle informací Prague College je každý den dnem otevřených dveří, kdykoliv je tedy možné se jít zeptat na nejasnosti.

BRNO

Akademie STING

Akademie STING nabízí z ekonomických oborů v bakalářských programech Zdaňování, Finanční kontrola a Organizace a řízení malých a středních firem. Dále nabízí dva právnické obory. Navázat lze magisterským studiem oboru Podniková ekonomika a management. Je možné studovat i kombinovaně. Systémem se velmi podobá státním vysokým školám.

Místo přijímacích zkoušek se koná ústní pohovor o motivaci. Pokud stojíte o kombinované studium, budete však potřebovat tříletou praxi, zajištění další praxe a návrh bakalářské práce. Přihlášky se přijímají ve druhém kole do 31. července, studium se nedělí na trimestry, ale na semestry.

Školné je u ekonomických oborů 36 000 Kč ročně. S dobrým prospěchem je možné získat stipendium (u prospěchu 1,0 činí dokonce 100 % školného). Dále je udělováno stipendium ubytovací. Studium probíhá formou přednášek a seminářů cca 22–26 hodin týdně a snahou školy je opět orientace na praxi.

OSTRAVA

Vysoká škola podnikání

Vysoká škola podnikání nabízí v bakalářském programu Ekonomika a management obory Podnikání, Podnikání a management v obchodu a Podnikání a management v životním prostředí. Častěji než prezenční studium je voleno studium kombinované či profesně orientované kombinované (kdy je cílem získat vzdělání při souběžném zaměstnání či podnikatelské činnosti). Absolventům VOŠ nabízí Vysoká škola podnikání možnost získat bakalářský titul za dva semestry. Také mohou požádat o individuální studijní plán. Navázat na bakalářské studium můžete studiem magisterským, prezenčně či kombinovaně v oboru Podnikání.

Přijímací zkoušky probíhají formou ústního motivačního pohovoru a je možné je složit i v jiných městech než jen v Ostravě (například v Olomouci, Písku, ve Dvoře Králové nebo v Jeseníku). Stále je možné si podat online přihlášku, poslední přijímací zkoušky proběhnou v polovině září.

Roční školné se pohybuje kolem 36 000 Kč, pro absolventy VOŠ hlásících se na jednoletý bakalářský program je cena kolem 52 000 Kč. Poskytovány jsou další komerční programové balíčky zahrnující doplňkové služby (cizí jazyky či pomoc v přípravě na státní zkoušky). Škola má také vlastní koleje.

MLADÁ BOLESLAV

Škoda Auto – Vysoká škola

Zajímavou školou ke srovnání je Škoda Auto. Je to zatím jediná firemní vysoká škola v České republice. Nabízí bakalářské studijní obory Podniková ekonomika a management obchodu, Podniková ekonomika a management provozu a Podniková ekonomika a finanční management a navazující magisterské Globální podnikání a finanční řízení podniku, Globální podnikání a marketing, Podniková ekonomika a management provozu a Globální podnikání a právo. Kromě posledního jmenovaného oboru lze všechny studovat i kombinovaně.

Přijímací zkoušky se nekonají, stačí zaplatit vstupní poplatek. Přihlášky lze podávat ve 2. kole do 12. 8., ve 3. kole do 16. 9.

Pokud jde o školné, pohybuje se kolem 20 000 Kč za semestr. Snahou je požadovat studenta za zákazníka. Je možné požádat o zařazení do motivačního programu, kde je školné odpuštěno.

Provázanost s praxí je u této firemní školy jasná, nabízeny jsou pracovní stáže, zahraniční pobyty, výuka jazyků, různé motivační programy a je zde také značná šance uplatnění u Škody Auto po absolvování studia.

Zdroj: webové stránky škol

Zdroj fotografie: Stock.Xchng