Aplikovaná ekonomie nově na Vysoké škole CEVRO

2. 2. 2024 | PR články

CEVRO
Vysoká škola CEVRO
reaguje na poptávku ze strany uchazečů a od nového akademického roku  2024/2025 zařazuje mezi své bakalářské studijní programy Aplikovanou ekonomii.

„Tento nový studijní program přidáváme do výuky na základě poptávky uchazečů. Klademe v něm důraz zejména praktické dovednosti z klíčových ekonomických sektorů – finančnictví, bankovnictví, zdravotnictví, energetiky či nemovitostního trhu,“ vysvětluje rektor Vysoké školy CEVRO Tomáš Jarmara.

Aplikovaná ekonomie kombinuje teoretické základy s praktickými aplikacemi. Umožní studentkám a studentům nejen pochopit ekonomické principy, ale také jak je efektivně využívat v reálném světě. Studium programu navrhli odborníci tak, abych posluchače a následně absolventy připravil na různé profesní moznosti v ekonomice, od analytických pozic až po manažerské role ve veřejném i soukromém sektoru.

„Ekonomický svět zůstane i nadále dynamickým a bude se neustále vyvíjet. Proto je naším cílem vybavit studenty dovednostmi a znalostmi, které jim pomohou nejen v současných problémech, ale i v budoucích výzvách trhu práce,“ popisuje Lucie Kureková, která je garantkou studijního programu Aplikovaná ekonomie. Sama získala i doktorský titul v oboru hospodářská politika na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 2014 působí jako analytička na Úřadu vlády ČR. Specializuje se na mikroekonomii a ekonometrii, aktivně se podílela na řešení několika vědeckých projektů.

cevroIng. Lucie Kureková, Ph.D., garantka studijního programu Aplikovaná ekonomie

„Absolvováním tohoto programu získají studenti kvalifikaci, kterou si cení v akademických i profesních kruzích. Diplom z Aplikované ekonomie otevírá dveře k prestižním pozicím a příležitostem,“ doplňuje Kureková.

Nový program získává na atraktivitě nejen u studentů, ale také u vyučujících. „Tento program mi dává šanci ovlivňovat a formovat myšlení a dovednosti příštích generací ekonomických lídrů. Nabízí perfektní mix teoretického vzdělání a praktických zkušeností, což je podle mého názoru zásadní pro úspěšnou kariéru v ekonomických pozicích,“ potvrzuje vyučující Klára Čermáková, která se specializuje na ekonomickou teorii a analýzu a mezinárodní ekonomii.

Aplikovaná ekonomie tak doplňuje původní šestici bakalářských studijních programů, které Vysoká škola CEVRO nabízí:

Jedním z nejžádanějších studijních programů je Právo v obchodních vztazích . Tento program je koncipován tak, aby jeho studenti získali systematické znalosti relevantních právních principů a pravidel českého a částečně též evropského, resp. mezinárodního práva, a jejich vzájemných vazeb. Zájemci o kariéru ve veřejném sektoru pak budou jistě volit studijní program Praxe veřejné správy, díky kterému získají studenti praktické i teoretické znalosti o fungování moderní veřejné správy v ČR nebo pochopí rozhodovací procesy v evropské integraci či veřejných financích. Studenti Politologie a mezinárodních vztahů získají dokonalou orientaci a hluboké znalosti v oblasti politických věd. Bezpečnostní politika je zaměřena na právní, manažerské i politické aspekty bezpečnostního sektoru v České republice. Bakalářský studijní program Management sociálních služeb studentům prohloubí znalosti z oblasti řízení sociálních služeb. Anglickojazyčný program Economics, Business, Politics pak nabízí vysoce kvalitní vzdělání zaměřené na principy moderních tržních ekonomik a podnikání v rámci globalizované ekonomiky, pochopení právního a politického rámce podnikání, získání dokonalých komunikačních dovedností v mezinárodní anglicky mluvící komunitě a vynikající příležitosti k nalezení zaměstnání.

CEVRO

V pražském sídle školy na adrese Jungmannova 28/17 se zpravidla první středu v měsíci v 16:00 hod konají dny otevřených dveří. Během nich uchazečům představujeme vysokou školu jako takovou, seznamujeme je s jednotlivými studijními programy, garanty studijních programů a pedagogy. Zazní zde důležité informace o průběhu a termínech přijímacího řízení spolu s informacemi o průběhu studia. Samozřejmostí je též prohlídka samotné budovy a prostor na zvídavé dotazy. Je to také skvělá příležitost, jak si o zkušenostech promluvit s našimi stávajícími studenty.

Jste srdečně zváni a budeme se na vás těšit!

 

Další články k tématu

Nejdražší město střední Evropy. Láká ještě Praha zahraniční studenty?

Nejdražší město střední Evropy. Láká ještě Praha zahraniční studenty?

Do Česka každoročně míří studenti z celého světa. Za studium sice musí platit, právě výše školného – alespoň v porovnání s anglofonními zeměmi – je ale jedním z největších lákadel pro zahraniční studenty. Kvůli vysoké inflaci a rostoucím nákladům na život se ale studium v Česku v posledních letech prodražilo. Praha loni dokonce obsadila první místo v žebříčku zemí s nejdražším bydlením ve …

Studium u nás na FBMI ČVUT dává smysl

Studium u nás na FBMI ČVUT dává smysl

Biomedicínské inženýrství 21. století je jedním z nejperspektivnějších vědních oborů současnosti. O biomedicínské techniky a inženýry je v dnešní době velký zájem jak ve zdravotnictví, tak ve firmách, či ve výzkumných pracovištích. Pokud vás láká práce s nejmodernějšími zdravotnickými přístroji, pak je studium biomedicínské techniky a biomedicínského inženýrství na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT pro vás skvělou volbou. Třetinu …