Co ze mě bude? aneb Přehled akademických titulů

9. 3. 2015 | Rady maturantům

Proč jsou tituly před jménem, tituly za jménem, tituly s velkým a malým písmenem, jak oslovovat člověka s víc tituly, a kde který z nich získat. Tyto otázky a možná nějaké další vám zodpoví následující článek.

Nárok používat akademický titul získáte po absolvování každé vysoké školy. Rozdíl je v tom, jaký titul vám bude udělen. Titul se pak stává součástí vašeho jména. Máte tak právo na to, aby vás ostatní oslovovali “magistře”, “inženýrko”, “doktore”, nebo třeba “profesorko”. Stejně tak vy byste ostatní měli oslovovat jejich nejvyšším dosaženým titulem. Všechny akademické tituly a vědecko-pedagogické hodnosti najdete v zákoně o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.) Akademické tituly se uvádí před jménem.

Akademické tituly

Absolventi bakalářského studia získají titul Bc. (bakalář) nebo BcA. (bakalář umění). Po magisterském stupni studia získáte buď titul Ing. (inženýr, pokud studujete ekonomii, technické vědy a technologii, zemědělství, lesnictví a vojenství), Ing. arch. (inženýr architekt), Mgr. (magistr, jímž se pyšní zejména absolventi humanitních oborů), MgA. (magistr umění), MUDr. (doktor všeobecného lékařství), MDDr. (doktor zubního lékařství), či MVDr. (doktor veterinárního lékařství).

Pokud chcete pokračovat ve studiu a vykonáte rigorózní zkoušku, změní se váš titul na „doktora“. Budete buď JUDr. (doktor práv), RNDr. (doktor přírodních věd), PharmDr. (doktor farmacie), ThDr. (doktor teologie), ThLic. (licenciát teologie), nebo PhDr. (doktor filosofie).

Za zmínku stojí ještě titul DiS. (diplomovaný specialista), který získávají všichni absolventi vyšších odborných škol. Na rozdíl od předchozích titulů z vysokých škol se ale píše za jménem.

Akademicko-vědecké tituly

Akademicko-vědecký titul získají absolventi ještě “vyšších” úrovní vysokoškolského studia, než jsme zmínili na předchozích řádcích. Tyto tituly se píší za jménem a má na ně nárok ten, kdo absolvuje doktorský studijní program, složí zkoušky a obhájí disertační práci. Pak se z něj stává Ph.D. (doktor) nebo Th.D. (doktor teologie). Zkratky se mohou číst česky i s anglickou výslovností.

Dva tituly, které uděluje Akademie věd, v zákoně o vysokých školách nenajdete. Jde o vědecký titul DSc. (doktor věd) a čestný doktorát dr. h. c. (doctor honoris causa).

Vědecko-pedagogické tituly

Pokud zvolíte kariéru v akademické sféře, můžete časem získat před jméno další titul. A stát se tak buď docentem (doc.) nebo profesorem (prof.).

Všechny zkratky se píší tak, jak jsme je přepsali v textu výše – tedy některé s velkým, některé s malým písmenem. Pro pořádek ale ještě přikládáme přehled níže:

Bc. – bakalář

BcA. – bakalář umění

DiS. – diplomovaný specialista

doc. – docent

dr. h. c. – čestný doktorát

DSc. – doktor věd

Ing. – inženýr

Ing. arch. – inženýr architekt

JUDr. – doktor práv

MDDr. – doktor zubního lékařství

MgA. – magistr umění

Mgr. – magistr

MUDr. – doktor všeobecného lékařství

MVDr. – doktor veterinárního lékařství

Ph.D. – doktor

PharmDr. – doktor farmacie

PhDr. – doktor filosofie

prof. – profesor

RNDr. – doktor přírodních věd

Th.D. – doktor teologie

ThDr. – doktor teologie

ThLic. – licenciát teologie

Zahraniční tituly

Pokud se chystáte získat titul v zahraničí, vězte, že se některé mohou lišit od těch českých. Také ne všechny pak čeští zaměstnavatelé uznávají. A je tomu tak i opačně – pokud se chystáte studovat v zahraničí, měli byste si předem zjistit, zda a za jakých podmínek daná země váš titul uznává.

Zdroj: zákon č. 111/1998 Sb., Ústav pro jazyk český

Zdroj obrázků: freeimages.com

Další články k tématu

Vysokoškoláci by v budoucnu mohli získávat univerzální evropský titul

Studenti vysokých škol v zemích Evropské unie (EU) by v budoucnu mohli získávat titul, který by uznávalo všech 27 členských států. Návrh představila Evropská komise. Záměrem je lépe propojit evropské vysoké školství a zlepšit konkurenceschopnost absolventů. „Plánem na existenci evropského titulu reagujeme na potřeby našich studentů, univerzit a jejich zaměstnanců i budoucích zaměstnavatelů dnešních studentů – a […]

číst více