Zákon o vysokých školách

Co ze mě bude? aneb Přehled akademických titulů

Jaký je rozdíl mezi Bc. a BcA. a kolik vlastně máme doktorů? Přinášíme vám přehled akademických titulů používaných v České republice.

číst více

Bakalář víc než inženýr? Jak řešit změnu ve studijních programech

Pavla je inženýrka, studovala pětiletý magisterský obor. Po letech by si ráda doplnila vzdělání ve svém oboru. Podala si tedy přihlášku na dvouletý navazující magisterský obor. K jejímu překvapení ale přihláška nebyla přijata – Pavle totiž chyběl požadovaný titul bakalář. Může se to stát i vám? Jaká jsou oficiální stanoviska?

číst více

Vysoké školství v České republice

O tom, jak to chodí na základních a středních školách, má většina maturantů z vlastní zkušenosti dobrý přehled. Tuší však, čím se řídí vysoké školy a kolik jich v Česku vůbec je? Na základní otázky o českém vysokoškolském vzdělávání se pokouší odpovědět tento článek.

číst více

Přiznávání titulů

Vysokoškolský titul lze nejčastěji získat po úspěšném absolvování některého z řady studijních oborů vypisovaných na našich vysokých školách. Uznání úspěšně dokončeného vysokoškolského studia a získání rovnocenného titulu se však mohli a stále mohou dočkat i ti, kteří studium dokončili před rokem 1990, resp. 1998, a nebo získali titul v zahraničí.

číst více

Bakalářské a magisterské obory, jejich souběžné či následné studium a možnosti přestupu

Základ vysokoškolského studia tvoří především studium bakalářské a studium magisterské, případně magisterské navazující. Jak dlouho takové studium trvá a jaké tituly mohou jeho absolventi získat? Je povoleno přecházet mezi dvěma obory v rámci fakulty, nebo dokonce mezi dvěma různými školami? A jak je to s poplatky, přesáhne-li student řádnou dobu studia nebo pokud studuje další obor? Odpovědi na tyto otázky najdete níže. Pozn. Článek byl 6. 11. 2011 aktualizován (kav).

číst více