Akademický titul

Co ze mě bude? aneb Přehled akademických titulů

Jaký je rozdíl mezi Bc. a BcA. a kolik vlastně máme doktorů? Přinášíme vám přehled akademických titulů používaných v České republice.

číst více

Zájem o studium na Právnické fakultě ZČU mírně poklesl

Kauza kolem nejasného udělování titulů na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni (FPR ZČU) má za sebou další uzavřenou kapitolu. Již počátkem září začala podle Hospodářských novin fakultou zřízená Komise pro prověření studia všem absolventům bakalářského studia rozesílat dopisy s vyjádřením, že jim získaný titul bude ponechán. Už v červnu také Akreditační komise ministerstva školství rozhodla o tom, že …

číst více

Přiznávání titulů

Vysokoškolský titul lze nejčastěji získat po úspěšném absolvování některého z řady studijních oborů vypisovaných na našich vysokých školách. Uznání úspěšně dokončeného vysokoškolského studia a získání rovnocenného titulu se však mohli a stále mohou dočkat i ti, kteří studium dokončili před rokem 1990, resp. 1998, a nebo získali titul v zahraničí.

číst více

Manuál pro prváky V. – FORMALITY

Jak se vyznat ve studijním řádu? K čemu se dá využít studentský průkaz? Co to je IS, UIS nebo STAG? Na začátku vysokoškolského studia vás čeká řada formálních překážek, které budete muset překonat. Závěrečný díl našeho Manuálu pro prváky vám jejich zdolání usnadní. Pozn. Článek byl 13. 9. 2013 aktualizován. (kav)

číst více

Akademické ceremoniály

Všichni studenti vysokých škol se v průběhu studia setkají s obřady a ceremoniály, které mají staleté tradice, ale mnohdy okolo nich vznikají mezi studenty zmatky. Pokud i vy máte problém rozlišit rektora od pedela, imatrikulaci a promoci nebo vám není jasné, jak vznikla studentská hymna, právě vám je určen tento článek. Pozn. Článek byl 8. 9. 2011 aktualizován (kav).

číst více