Češi chtějí v zaměstnání flexibilitu, důležité je i ocenění

24. 7. 2022 | Uplatnění studentů a absolventů

Češi chtějí v zaměstnání flexibilituPandemie covidu měla dopad na pracovní trh a také na požadavky zaměstnanců. Ti stále častěji chtějí flexibilitu, delší dovolenou a jiné zaměstnanecké benefity. Podívali jsme se na to, co nejčastěji požadují čeští a britští zaměstnanci po svých zaměstnavatelích a co ovlivňuje jejich výběr práce.

Jedním z nejdůležitějších faktorů při výběru zaměstnání je pro mladé Brity ve věku 18 až 24 let možnost delší dovolené. Za důležitou považují také flexibilitu. Pandemie covidu totiž do značné míry změnila způsob, jakým lidé pracují. Možnost home office proto také u Britů hraje při výběru práce velkou roli. A zaměstnavatelé jim vychází vstříc. Někteří nabízí možnost pracovat z domova několikrát týdně, řada firem pak dokonce úplný home office.

Roli hrají také zaměstnanecké benefity. Tím největším je pro Brity aktuálně příspěvek na dopravu v podobě zlevněné jízdenky nebo možnosti využívat firemní vůz. Rozhodující faktor je také výše příspěvku na zdravotní péči.

Průzkum mezi českými zaměstnanci ukázal na podobné trendy. Stejně jako Britové chtějí Češi více flexibility. Zaměstnanci by podle průzkumu rádi pracovali každý týden dva až tři dny z domova, pokud to povaha jejich práce dovoluje. 40 procent dotázaných by si tyto dny chtělo každý týden samo zvolit. Necelá polovina oslovených by si pak chtěla určovat pracovní dobu – ale pouze v případě, že by byli placení za dokončenou práci, a ne za odpracovaný čas. Pro deset procent Čechů je důležitá také příjemná atmosféra v práci.

Zatímco v pracovním rytmu chtějí mít zaměstnanci flexibilitu, u svého zaměstnavatele si naopak cení stability. 60 procent zaměstnanců chce mít jistotu, že je nevyhodí z práce a že podnik nezkrachuje.

Z výzkumu dále vyplynulo, že 70 procent lidí pokládá svou práci za důležitou pro firmu a přejí si, aby vedení firmy ocenilo jejich přínos. Stejný počet pak chce ve své každodenní práci spatřovat smysl, věřit, že to, co dělají, není zbytečné.

Společenskou odpovědnost firem vnímá jako důležitou 93 procent dotázaných. Více než tři čtvrtiny z nich tento faktor berou v úvahu právě, když hledají novou práci. Toto kritérium je důležité pro mladší i starší věkové skupiny.

“Firmy, jež odpovědný přístup podceňují, se tak mohou při hledání pracovních sil připravit o podstatnou část uchazečů,” varuje průzkum.

S ohledem na pandemii i válečné události kladou zaměstnanci stále větší důraz na své duševní zdraví. Třetina z nich by ráda měla více volných dní, které mohou využít k odpočinku a k nabytí duševních sil, aby předešli syndromu vyhoření. Mezi další zdravotní benefity, kterých si čeští zaměstnanci cení, náleží příspěvky na masáže, sport, nákup vitamínů a psychologická pomoc.

Pro Čechy je vůbec nejdůležitějším kritériem při hledání a volbě zaměstnání finanční ohodnocení. To při výběru práce bere v potaz až 70 procent z nich.

Zdroj: College Cures, Aktuálně.cz

Další články k tématu

Podnikání po ukončení studia: Výhody a nevýhody

Podnikání po ukončení studia: Výhody a nevýhody

Podle zahraniční studie by si více než 60 procent studentů po absolvování studia přálo začít podnikat. Založit byznys bez předchozích zkušeností je však risk a mladí lidé mohou na vysoce konkurenčním trhu narazit. Ani tyto výzvy nezabrání některým nadšencům začít a v budoucnu třeba i uspět s vlastním podnikem. Počet startupů založených čerstvými absolventy roste den od …

Aplikace propojí brněnské studenty se zaměstnavateli

Aplikace propojí brněnské studenty se zaměstnavateli

Najít tu správnou brigádu není jednoduché. Studentům z Brněnska s tím nově bude pomáhat aplikace Start ID, která propojí 500 firem v kraji s 50 tisíci studenty. Aplikace navíc nebude nabízet pouze brigády, ale také práce a stáže. Využívání aplikace je jednoduché. Studenti si zřídí účet a vyplní do něj akademické i mimoškolní úspěchy.  S tímto profilem …

V Karlovarském kraji chybí absolventi univerzit

V Karlovarském kraji chybí absolventi univerzit

Firmy z Karlovarského kraje v poslední době stále častěji postrádají kvalifikované zaměstnance s vysokoškolským vzděláním a chybí jim také absolventi. Na problém poukazují samy firmy i Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, která se zároveň snaží najít řešení, jak do kraje vysokoškoláky přilákat a jak je tam udržet. Letos se například zástupci komory zúčastnili veletrhu pracovních příležitostí v Plzni. …