Celoživotní vzdělávání

21. 8. 2010 | Stojí za přečtení

Celoživotní učení zahrnuje všechny možnosti učení, které jsou chápány jako jediný propojený celek, který dovoluje rozmanité a četné přechody mezi vzděláváním a zaměstnáním a který umožňuje získávat stejné kvalifikace a kompetence různými cestami a kdykoli během života.

 • Možnost vzdělávat se v různých stádiích života v souladu se svými možnostmi, potřebami a zájmy
 • Počáteční i další odborné vzdělávání má vybavovat člověka dovednostmi a schopnostmi invenčně řešit novodobé problémy, založené na znalostech a nemělo by postrádat morální obsah
 • Zdůrazňuje se význam institucí mimo formální vzdělávací soustavu a význam neformálního vzdělávání a informelního (neorganizovaného) učení v různých prostředích

Celoživotní učení

 • Snaha, aby všichni jedinci absolvovali úplný cyklus sekundárního vzdělávání
 • Snaha o pružnější a plynulejší vazby mezi vzděláváním a zaměstnáním
 • Tradiční vzdělávací systémy se mají stát otevřenější a flexibilnější, aby si žáci a studenti mohli vytvářet individuální vzdělávací cesty podle svých potřeb a zájmů po celý svůj život

Podobné články na serveru VysokeSkoly.cz:
Možnosti uplatnění absolventů na trhu práce
Pracovní agentury
Kde hledat zaměstnání

Členění vzdělávání

 • Formální – vzdělávací instituce, většinou školy
 • Neformální – organizované volnočasové aktivity pro děti a dospělé
 • Informelní – neorganizované sebevzdělávání

Podobné články na serveru VysokeSkoly.cz
Celoživotní vzdělávání
Studovat na univerzitě můžete v každém věku
Studentkou v pětatřiceti: Jsou to nervy
Je důležitější praxe, nebo další studium?
Praxe je o tisíc světelných let jinde, než co učí teorie

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku spadá do koncepce celoživotního vzdělávání a soustředí se na vzdělávání osob v důchodovém věku. Cílem je prohlubovat dosavadní vědomosti účastníků a seznamovat je s nejnovějšími poznatky a technologiemi.

Požadavky

 • věkové ohraničení (většinou věk potřebný pro starobní důchod)
 • úplné středoškolské vzdělání s maturitou (ve výjimečných případech lze prominout)
 • poplatek – zápisné (výši poplatku pro akademický rok stanovuje vysoká škola)

Průběh

 • výuka – formou přednášek, cvičení, seminářů, exkurzí
 • pravidelnost – většinou jednou za čtrnáct dní

Zakončení

 • podmínkou je předem stanovená minimální účast (ta se zaznamenává v prezenčních listinách)
 • absolventi získají osvědčení

Poznámka: Posluchači univerzity třetího věku nejsou studenty podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

Zdroje:

Zdroj foto:

 • Stock.xchng

Další články k tématu

Praktické znalosti nebo jazyky. Univerzity připravují mikrocertifikáty

Ke kvalifikačním kurzům, jazykovým školám a kurzům celoživotního vzdělávání by v budoucnu mohly přibýt i takzvané mikrocertifikáty. Šlo by o krátké, například jednosemestrální kurzy, které by pořádaly vysoké školy. Koncept nedávno představili zástupci Univerzity Karlovy a ministerstev školství, pro místní rozvoj a práce a sociálních věcí. Kurzy nebudou sloužit k nahrazení studijních programů univerzit. Jejich primárním cílem […]

číst více