Brněnské VUT získalo ocenění Škola doporučená zaměstnavateli

25. 11. 2019 | Aktuality

sdz_logo_2019_1600Brněnské Vysoké učení technické ovládlo soutěž Škola doporučená zaměstnavateli. S celkovým součtem 3 409 bodů porazila brněnská technika pražskou ČVUT, která získala 2 957 bodů. Na třetí příčce skončila Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

Soutěž probíhá celostátně a zaměstnavatelé v ní každý rok hodnotí české univerzity jako celek, jednotlivé fakulty i střední školy.

Brněnské VUT letos ovládlo jak celkové hodnocení univerzit, tak i kategorii fakult, kde se na prvním místě umístila tamější Fakulta strojního inženýrství. Na druhém místě skončila Fakulta strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, na třetím potom Strojní fakulta Západočeské univerzity.

„Velice si vážíme tohoto ocenění a děkujeme nejen našim průmyslovým partnerům, že nám dávají takto pozitivní zpětnou vazbu o studiu na naší fakultě,“ uvedl Milan Edl, děkan Strojní fakulty Západočeské univerzity.

O hodnocení se stará Klub zaměstnavatelů, jehož cílem je propojit české podniky se středními školami a vysokoškolskými fakultami v oblasti podpory vzdělávání a vzájemné spolupráce. Výsledky soutěže tak odrážejí současnou poptávku po absolventech konkrétních oborů, přičemž prim na trhu práce aktuálně hrají studenti z technických fakult.

Zdroje:

https://www.vutbr.cz/vut/aktuality-f19528/vut-je-skola-doporucena-zamestnavateli-d192019

https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=2505