Bezpečnostní studia

Nalezli jsme 18 škol

TIP

Vysoká škola regionálního rozvoje

Brno - Medlánky, Praha 17-Řepy

Obory: Bezpečnostní management v regionech  Management rozvoje měst a regionů

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Bezpečnostní studia

Fakulta sociálních věd

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Karlovy Vary, Praha 3, Praha 10, Most, Praha 5

Obory: Bezpečnostně právní studia  Kriminalisticko právní specializace

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Uherské Hradiště

Obory: Ochrana obyvatelstva  Ovládání rizik  Řízení environmentálních rizik

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Vysoká škola Karla Engliše, a. s.

Praha 4, Brno

Obory: Bezpečnostně-právní činnost ve veřejné správě  Technologie ochrany osob a majetku

Central European Management Institute

Praha 4-Modřany

Obory: Bezpečnostní a krizový management

CEVRO Institut, o. p. s.

Praha 1, Český Krumlov | testy

Obory: Bezpečnostní studia  MPA - Bezpečnostní a krizový management

Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze | Kladno 2

Obory: Civilní nouzové plánování  Plánování a řízení krizových situací

Zdravotně sociální fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Civilní nouzová připravenost  Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE

Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Bezpečnostní a strategická studia  Energy Security Studies (EN)

Fakulta bezpečnostního managementu

Policejní akademie České republiky v Praze | Praha 4-Kamýk

Obory: Bezpečnostní management a kriminalistika  Bezpečnostní management ve veřejné správě

Fakulta bezpečnostně právní

Policejní akademie České republiky v Praze | Praha 4-Kamýk

Obory: Bezpečnostně právní studia  Bezpečnostně strategická studia  Bezpečnostní management a kriminalistika  Policejní management a kriminalistika

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta bezpečnostního inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava Výškovice | testy

Obory: Bezpečnost práce a procesů  Bezpečnostní inženýrství  Bezpečnostní plánování  Havarijní plánování a krizové řízení  Požární ochrana a bezpečnost  Technická bezpečnost osob a majetku  Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s.

České Budějovice, Příbram

Obory: Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě