Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava je nejmladší fakultou univerzity a je zaměřena na vzdělávání odborníků v oblastech souvisejících s bezpečností.

Studijní obory

Nabízí prezenční i kombinované studium ve všech třech stupních nejen v Ostravě, ale i v konzultačních střediskách v Praze nebo Příbrami (Mostě).

Uplatnění

Absolventi získají odbornou specializaci v analýze a prevenci rizik, požární a jiné bezpečnosti, krizovém řízení, ochraně obyvatelstva a dalších oblastech souvisejících s bezpečností.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška na bakalářské studijní programy se skládá písemně a pouze z matematiky, pokud není děkanem fakulty prominuta (za stanovených podmínek podle dosažených výsledků ze střední školy a Scio testů).

Přihlášku je možné podat do 30.4.

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení do všech bakalářských oborů je možné podávat do 13.7.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Matematika
Výsledek pro přijetí: 40 %
Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 40 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Doplňující informace

Studium v zahraničí

VŠB-TU Ostrava spolupracuje s více než 240 vysokými školami a institucemi po celém světě (Evropa, Severní a Jižní Amerika, Asie, Afrika a Austrálie). Ve smlouvách, které jsou s těmito institucemi uzavřené je ve většině případů zakotvena mobilita studentů, od krátkodobých stáží až po roční stipendijní pobyty a letní jazykové kurzy. Více informací zde

Koleje a menzy

Studenti mohou využívat ubytování v pěti kolejních budovách. V areálu VŠB-TUO se nachází menza, kde si studenti mohou zajistit stravování. Studenti mohou také využívat nově vybudovanou pizzerii. Pizzerie je situována v areálu kolejí. Bufet, který je rovněž umístěn v areálu kolejí, poskytuje prodej potravin a drobných potřeb pro studenty, zaměstnance a veřejnost.Více informací zde