FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU - vzdělává budoucí velitele a specialisty představující klíčový personál Armády České republiky ve vybraných oblastech vedení lidí, řízení zdrojů a analýzy informací v obraně.

Uchazeči o vojenské prezenční studium jsou přijímáni do pětiletého magisterského studijního oboru Řízení a použití ozbrojených sil.

Pro uchazeče o vojenské studium, kteří jsou vojáky v činné službě, fakulta nabízí studium v prezenční nebo kombinované formě ve studijních oborech Ekonomika obrany státu a Vojenský management.

Pro uchazeče o civilní studium v prezenční i v kombinované formě studia fakulta nabízí studijní obory a moduly ve studijním programu Ekonomika a management.

www.unob.cz/fvl

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Uchazeč vykoná přijímací zkoušku, která představuje písemný test studijních předpokladů. Písemný test je rozčleněn do tří bloků; první blok je věnován numerickému myšlení a logice, druhý blok obsahuje otázky na prostorovou představivost a symbolické myšlení a poslední blok pokrývá základní matematické dovednosti. 

Přihlášky je možné podávat do 28.2.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 400 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 500 Kč

Aktuality

Aktuality

Aktuality

Aktuální informace z Fakulty vojenského leadershipu se dozvíte zde číst více