Ekonomie a management

Nalezli jsme 113 škol

Má vůbec MBA studium nějaký přínos? Zjistěte to přímo od absolventů!

Fakulta dopravní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

Fakulta strojní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Biomechanika a lékařské přístroje  Energetika  Konstruování podporované počítačem  Matematické modelování v technice  Řízení a ekonomika podniku  Technika životního prostředí

Fakulta lesnická a dřevařská

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Economics and Management of an Enterprise  Forest Protection and Game Management  Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu

Provozně ekonomická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Economics and Management  European Agrarian Diplomacy  Hospodářská a kulturní studia  Management  Podnikání a administrativa  Podniková a odvětvová ekonomika  Projektové řízení  Provoz a ekonomika   a další 3 obory

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu  Marketing strojů a technických systémů  Obchod a podnikání s technikou

Evropský polytechnický institut, s. r. o.

Hodonín, Kroměříž, Kunovice

Obory: Ekonomická informatika  Ekonomika a obchod  Finance a daně  Management a marketing zahraničního obchodu  MBA  MBA on-line

International Prague University o.p.s.

Praha 1 - Staré Město, Praha 5

Obory: Business administration  Business Administration

Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Agropodnikání  Zemědělská technika: obchod, servis a služby

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Agrobyznys  Chov koní a agroturistika  Management techniky

Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů

Zahradnická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Lednice na Moravě

Obory: Management zahradních a krajinářských úprav

Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita | Brno-Pisárky | testy

Obory: Ekonomie  Ekonomie (EN)  Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací  Finance  Finance (DE)  Finance (EN)  Finance a právo  Hospodářská politika  Hospodářská politika (dvouoborové)  Hospodářská politika (EN)   a dalších 9 oborů

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu  Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu

Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Joint Master Programme in International Relations: Europe from the Visegrad Perspective (EN)  Mediální studia a žurnalistika  Mezinárodní vztahy  Mezinárodní vztahy (EN)  Mezinárodní vztahy (i jednooborové)  Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Analytický chemik-manažer chemické laboratoře

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Olomouc

Obory: Ekonomika a management malých a středních podniků  Management Information Systems  Podniková ekonomika a management  Systémové inženýrství a informatika