Ekonomie a management

Nalezli jsme 113 škol

Má vůbec MBA studium nějaký přínos? Zjistěte to přímo od absolventů!

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. | Znojmo

Obory: Marketing a management  Účetnictví a finanční řízení podniku

TC Business School

Praha 6

Obory: DBA  MBA (1. fáze)  MBA (2.fáze)

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Business Economics and Management  Ekonomika a management mezinárodního obchodu  Ekonomika a management služeb  Podniková ekonomika  Podniková ekonomika (EN)  Regionální studia  Řízení a ekonomika podniku

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Praha 3

Obory: Evropská hospodářskoprávní studia  Právo v podnikání

Fakulta sociálně ekonomická

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | testy

Obory: Ekonomika a management  Regionální rozvoj a veřejná správa

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Management vzdělávání  Školský management

Právnická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Finanční právo a finanční věda

Fakulta vojenského leadershipu

Univerzita obrany v Brně | Brno

Obory: Ekonomika obrany státu  Řízení a použití ozbrojených sil  Vojenská logistika  Vojenský management

Fakulta tělesné kultury

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Trenérství a management sportu

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Ekonomika a management v průmyslu  Management kvality  Management kvality (EN)  Řízení průmyslových systémů

Fakulta hornicko-geologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Ekonomika a řízení v oblasti surovin  Ekonomika a řízení v oblasti surovin  Řízení průmyslových systémů

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Přerov I - Město, Praha 8

Obory: Informační management  Logistika cestovního ruchu  Logistika služeb