Ekonomie a management

Nalezli jsme 118 škol

Pojď na PEF MENDELU! Nejlepší ekonomka v Brně! Přihlas se do 28.3.!

Akademie STING, o.p.s.

Brno - Bohunice, Frýdek - Místek, Brno

Obory: Organizace a řízení malých a středních podniků  Podniková ekonomika a management  Zdaňování

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., studijní středisko Praha

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. | Praha 1

Obory: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb  Marketing a management  Účetnictví a finanční řízení podniku

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. | Znojmo

Obory: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb  Marketing a management  Účetnictví a finanční řízení podniku

TC Business School

Praha 6

Obory: DBA  MBA (1. fáze)  MBA (2.fáze)

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Business Economics and Management  Ekonomika a management mezinárodního obchodu  Ekonomika a management služeb  Podniková ekonomika  Podniková ekonomika (EN)  Regionální studia  Řízení a ekonomika podniku

Unicorn College

Praha 3

Obory: Ekonomika a management  Management ICT projektů

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Praha 3

Obory: Evropská hospodářskoprávní studia  Management cestovního ruchu  Manažerská studia - řízení lidských zdrojů  Právo v podnikání  Sociální a mediální komunikace

Fakulta sociálně ekonomická

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | testy

Obory: Ekonomika a management  Regionální rozvoj a veřejná správa

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Management vzdělávání  Školský management

Právnická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Finanční právo a finanční věda

Fakulta vojenského leadershipu

Univerzita obrany v Brně | Brno

Obory: Ekonomika obrany státu  Řízení a použití ozbrojených sil  Vojenská logistika  Vojenský management

Fakulta tělesné kultury

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Trenérství a management sportu

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Ekonomika a management v průmyslu  Management kvality  Management kvality (EN)  Řízení průmyslových systémů