Hospodářská politika

Nalezli jsme 17 škol

Veletrh GAUDEAMUS Praha 2018 od 23.1. do 25.1.2018, PVA Expo Praha Letňany
TIP

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Ekonomie  Ekonomie (EN)  Ekonomie a finance  Ekonomie a finance (EN)  Veřejná a sociální politika  Veřejná a sociální politika (EN)

Fakulta sociálních věd
TIP

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice | Pardubice | testy

Obory: Ekonomika veřejného sektoru  Regional and Public Economics  Regionální a veřejná ekonomie  Regionální rozvoj  Veřejná ekonomika a správa

Fakulta ekonomicko-správní
TIP

Národohospodářská fakulta

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3 | testy

Obory: Hospodářská politika  Hospodářské a politické dějiny  Regionalistika - veřejná správa  Regionalistika a veřejná správa  Veřejná správa a regionální rozvoj

University of New York in Prague

Praha 2

Obory: International & Economic Relations

University of New York in Prague

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


CEVRO Institut, z.ú.

Praha 1, Český Krumlov | testy

Obory: Hospodářská politika

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

Praha, Brno - Medlánky

Obory: Management rozvoje měst a regionů - zaměření Bezpečnostní management v regionech  Management rozvoje měst a regionů - zaměření management a rozvoj lidských zdrojů v regionech   a dalších 6 oborů

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Sociálně ekonomický obor

Ekonomická fakulta

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava 1 | testy

Obory: Regionální rozvoj  Veřejná ekonomika a správa

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice | testy

Obory: Regional and European Project Management  Strukturální politika EU a rozvoj venkova  Strukturální politika EU pro veřejnou správu

Provozně ekonomická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: European Agrarian Diplomacy  Evropská agrární diplomacie  Hospodářská a kulturní studia

Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita | Brno-Pisárky | testy

Obory: Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací  Hospodářská politika  Hospodářská politika (dvouoborové)  Hospodářská politika (EN)  Hospodářská politika a mezinárodní vztahy   a dalších 6 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě | Karviná | testy

Obory: Evropská integrace  Veřejná ekonomika a správa

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Praha 3

Obory: Evropská hospodářskoprávní studia