Chci studovat techniku

Období MAJÁLESŮ začína! Hradec králové, Praha, Brno. Půjdeš?

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Zemědělská technika  Technika výrobních procesů  Technika zemědělských technologických systémů  Technika a technologie zpracování odpadů  Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu   a dalších 11 oborů

Ústav zdravotnických studií

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Biomedicínská technika  Biomedicínské inženýrství  Zdravotnický záchranář  Všeobecná sestra

TIP

Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze | Kladno

Obory: Biomedicínský technik  Biomedicínský technik (EN)  Biomedicínská a klinická technika (EN)  Biomedicínská a klinická technika  Přístroje a metody pro biomedicínu  Optika a optometrie  Biomedicínský inženýr (EN)   a dalších 13 oborů

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Provoz techniky  Management techniky  Technika a mechanizace zemědělství  Zootechnika  Obecná zootechnika  Speciální zootechnika  Fytotechnika  General Animal Breeding  Technology and Agriculture Machinery  Automobilová doprava

Fakulta strojní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Procesní technika  Technika prostředí  Letadlová a kosmická technika  Přístrojová a řídící technika  Dopravní, letadlová a transportní technika  Technika životního prostředí   a dalších 32 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Fyzikální technika  Radiologická technika  Laserová a přístrojová technika  Laserová technika a elektronika  Fyzika a technika termojaderné fúze  Aplikovaná informatika  Informatická fyzika  Diagnostika materiálů   a dalších 11 oborů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Biomedicínský technik  Telekomunikační technika  Měřící a řídicí technika  Informatika a výpočetní technika  Mobilní technologie  Elektroenergetika  Biomedicínské inženýrství  Elektronika   a dalších 12 oborů

TIP

Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Historie techniky  Učitelství odborných předmětů   Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  Řízení a ekonomika průmyslového podniku  Projektové řízení inovací v podniku

Masarykův ústav vyšších studií

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Multimediální technika  Komunikační technika  Výpočetní technika  Vysokofrekvenční a digitální technika  Senzory a přístrojová technika  Telekomunikační technika / Telecommunication Engineering   a dalších 71 oborů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Multimediální techniky  Počítačová technika a její aplikace  Informatika a výpočetní technika  Aplikovaná informatika  COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY (EN)  Informatika + Angličtina  Informační a knihovnická studia   a dalších 7 oborů

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Výpočetní technika  Kybernetika a řídicí technika  Informatika a výpočetní technika  Kybernetika a řídící technika  Výpočty a design  Kybernetika  Informatika  Stavitelství  Softwarové inženýrství   a dalších 16 oborů

Fakulta vojenských technologií

Univerzita obrany v Brně | Brno

Obory: Letecká technika  Letecká a raketová technika  Elektronické systémy a zařízení  Zbraně a munice  Technická kybernetika a mechatronika  Materiálové a technologické inženýrství  Komunikační a informační systémy   a dalších 11 oborů

Fakulta strojního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Technika prostředí  Výrobní technika  Letecký provoz  Energetika, procesy a životní prostředí  Fluidní inženýrství  Matematické inženýrství  Inženýrská mechanika a biomechanika  Inženýrská mechanika   a dalších 23 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Telekomunikační a informační technika  Elektronika a sdělovací technika  Biomedicínská technika a bioinformatika  Automatizační a měřicí technika  Automation and Measurement  Electronics and Communications   a dalších 34 oborů

Fakulta strojní

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Dopravní a manipulační technika  Dopravní technika a technologie  Technologie údržby letecké techniky  Technologie provozu letecké techniky  Technika tvorby a ochrany živ. prostředí   a dalších 17 oborů

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Základy techniky se zaměřením na vzdělávání  Učitelství pro střední školy - základy techniky (dvouoborové)  Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - základy techniky (dvouoborové)   a další 3 obory

Fakulta informačních technologií

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Výpočetní technika a informatika  Informační technologie  Informační systémy  Počítačové sítě a komunikace  Bioinformatika a biocomputing  Počítačové a vestavěné systémy  Bezpečnost informačních technologií   a další 4 obory

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Biomedicíncká laboratorní technika  Měřicí a výpočetní technika (jednooborové)  Informatika pro vzdělávání (dvouoborové)  Mechatronika  Biologie  Aplikovaná informatika  Bioinformatics (Bioinformatika)

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Komunikační a mikroprocesorová technika  Komunikační a řídicí technologie  Information, Communication and Control Technologies  Informační, komunikační a řídicí technologie  Informační technologie  Řízení procesů

Fakulta strojní

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Dopravní a manipulační technika  Konstrukce zdravotnické techniky  Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie  Strojírenská technologie - technologie obrábění  Stavba energetických strojů a zařízení   a dalších 8 oborů