Nalezli jsme 23 škol

Unicorn University nabízí novým studentům slevu na školné, online materiály zdarma a flexibilní rozvrh.

Filozofická fakulta

 • Germanoslavistika (RU)
 • Deutsch und Slawistik (DE)
 • Germanoslavistika

a dalších 167 programů

170 programů

Fakulta humanitních studií

 • Sociální a kulturní ekologie
 • Deutsche und französische Philosophie (DE)
 • Obecná antropologie

a dalších 29 programů

32 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzická geografie a geoekologie
 • Bioinformatika
 • General Geography (EN)

a dalších 87 programů

90 programů

Lékařská fakulta v Plzni

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Anatomy, Histology and Embryology
 • Gynekologie a porodnictví

a dalších 29 programů

32 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Algebra, number theory, and mathematical logic
 • Algebra, teorie čísel a matematická logika
 • Teoretická fyzika

a dalších 74 programů

77 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

1. lékařská fakulta

 • Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology (EN)
 • Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
 • Adiktologie: Specializace ve zdravotnictví

a dalších 50 programů

53 programů

Pedagogická fakulta

 • Pedagogická a školní psychologie
 • Educational and School Psychology (EN)
 • Vychovatelství

a dalších 153 programů

156 programů

3. lékařská fakulta

 • Cardiovascular Science (EN)
 • Kardiovaskulární vědy
 • Farmakologie a toxikologie

a dalších 27 programů

30 programů

Fakulta sociálních věd

 • Public and Social Policy (EN)
 • Bezpečnostní studia
 • Mediální studia

a dalších 47 programů

50 programů

CERGE-EI

 • Master in Economic Research (EN)
 • PhD in Economics (EN)
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Kondiční trenér
 • Trenér
 • Management tělesné výchovy a sportu

a dalších 22 programů

25 programů

Právnická fakulta

 • Evropské právo
 • Ústavní právo a státověda
 • Law and Legal Theory in European Context (EN)

a dalších 12 programů

15 programů

2. lékařská fakulta

 • Medical Biophysics (EN)
 • Preventivní medicína a epidemiologie
 • Kinesiology and Rehabilitation (EN)

a dalších 34 programů

37 programů

Husitská teologická fakulta

 • Sociální pedagogika (jednooborové)
 • Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice (dvouoborové)
 • Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (jednooborové)

a dalších 15 programů

18 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská chemie a biochemie

a dalších 22 programů

25 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Evangelická teologická fakulta

 • Biblical Theology (EN)
 • Historical and Systematic Theology (EN)
 • Evangelická teologie

a dalších 10 programů

13 programů

Katolická teologická fakulta

 • Katolická teologie
 • Dějiny křesťanského umění
 • Církevní a obecné dějiny

a další 3 programy

6 programů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Farmakologie a toxikologie
 • Pharmaceutical Chemistry (EN)
 • Bioorganic Chemistry (EN)

a dalších 21 programů

24 programů

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

 • Aplikovaná informatika
 • Bezpečnostně právní studia
 • Economics and Management [EN]

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta životního prostředí

 • Environmental Modelling (EN)
 • Environmentální modelování
2 programy