Cestovní ruch

5 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o

  • Hotelnictví, cestovní ruch a marketing - specializace Management destinace cestovního ruchu
  • Hotelnictví, cestovní ruch a marketing - specializace Management hotelnictví a lázeňství
2 programy

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

  • Ekonomika a řízení služeb
  • Management cestovního ruchu
2 programy

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

  • Ekonomika podniku a podnikání - spec. Podnikání a ekonomika podniku
  • Ekonomika podniku a podnikání - spec. Podnikání ve službách cestovního ruchu
2 programy