Analytická chemie životního prostředí

Podej si přihlášku na         VUT DO KONCE BŘEZNA 📆 a začni měnit svět! TADY MŮŽEŠ NĚCO ZMĚNIT!

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie
 • Chemie
 • Chemie a fyzika materiálů

a další 4 programy

7 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí

a další 2 programy

5 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Voda a prostředí
 • Environmentální inženýrství a analýza
 • Energie a paliva
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Ochrana přírody
 • Matematická biologie a biomedicína
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.