Volitelné předměty na ekonomkách: Kryptoměny, Start-upy i pití vína za kredity

3. 10. 2018 | O studijních oborech

Ekonomové nemusí být nutně jen teoretici, kteří brilantně čarují s čísly. Pokud na ekonomce už jste, tak tohle určitě víte. Co možná nevíte je, jaké zajímavé volitelné předměty vaše fakulty nabízí. Podívejte se na výběr best of!

Studenti Fakulty mezinárodních vztahů na VŠE v Praze mají i letos možnost vybrat si volitelný předmět E-commerce B2C. Výuku předmětu pořádá Alza.cz a v roli přednášejících se objevují její zaměstnanci, například místopředseda představenstva Tomáš Havryluk. Předmět je určen studentům navazujícího magisterského programu, kteří za něj získají 3 kredity. Na přednáškách se probírají témata týkající se e-commerce, a to vše od základních pojmů, přes personalistiku, logistiku a náročnost informačního systému až po samotného zákazníka. Absolventi předmětu by měli být plně připraveni samostatně prodávat přes internet.

„Velmi si cením spolupráce s tak významným partnerem, který studentům obohatí teoretický pohled o cenné praktické zkušenosti, a to zejména v tak dynamicky rozvíjející se oblasti, kde praxe předbíhá teorii,“ uvedla Alena Filipová z katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací VŠE.

Dalším velice zajímavým projektem VŠE v Praze je volitelný předmět Kryptoměny a další alternativní měnová řešení ve světové praxi. Kryptoměna je typ digitální měny neboli elektronických peněz. V Americe jsou tyto kurzy velice oblíbené a tamní univerzity nabízí i několik různých druhů. U nás jich zatím tolik není, ale jistě se tento trend dostane i na další univerzity. Na VŠE předmět přednáší v angličtině a studenti za něj získají 3 kredity. Dozvíte se zajímavosti o bitcoinech, alcoinech i o celkové podstatě peněz. Nebudou chybět ani praktické příklady a historie.

Na Vysoké škole báňské si zase studenti ekonomické fakulty mohou zvolit předmět Start-up podnikání. Opět za 3 kredity. Předmět ušitý na míru všem, kteří zvažují rozjet vlastní business. Přednášek se ujalo hned několik vyučujících i lidé z praxe. Dozvíte se na nich vše, co začátkům podnikání předchází, na co je potřeba se připravit nebo čemu se musíte vyhnout.

„Chtěli bychom, aby studenti získali motivaci k podnikání, překonali počáteční bariéry a našli originální způsoby řešení pro rozjezd vlastního businessu. Podnikání na vlastní kůži si v rámci předmětu vyzkouší na konkrétních příkladech a modelových situacích,“ upřesnila pro oficiální portál VŠB Kateřina Kučová, organizátorka předmětu.

Na dalších ekonomických fakultách v ČR mají obdobné předměty, během kterých se zakládají fiktivní firmy a podniky. Například na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě si studenti Katedry ekonomických studií mohou zvolit předmět s názvem Založení malého podniku. Tyto předměty mají však více formální ráz.

A teď zpátky do Prahy: Vysoká škola hotelová připravila dva velice zajímavé povinně volitelné předměty za 3 kredity, a to Wine-Sommelier a Pivovarnictví a pivní sommelierství. „Studenti jsou v průběhu semestru seznámeni nejen s teoretickou stránkou rozdílných alkoholických nápojů. Především se musí účastnit povinných degustací v odborných učebnách. To za účelem zdokonalení smyslů posluchačů, zejména čichu a chuti,“ takto pro oficiální portál VŠH výuku popsal Jiří Zelený, garant obou předmětů. Součástí studia jsou i exkurze ve vinicích a minipivovarech.

Zdroje: vse.cz, tradearena.cz, vsb.cz, vspj.cz, vsh.cz, alza.cz

Další články k tématu

Dopis děkana Fakulty podnikohospodářské VŠE uchazečům o studium

Dopis děkana Fakulty podnikohospodářské VŠE uchazečům o studium

 Vážení uchazeči o studium na Fakultě podnikohospodářské, nejdříve přijměte poděkování za Váš zájem studovat na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze. Všichni prožíváme složité období, které nikdo z nás neočekával. Chtěl bych Vás ale ubezpečit, že naše fakulta situaci zvládá. Výuku jsme v posledních týdnech převedli do online prostředí a přestože nevíme, jak se budou události …

číst více
Fakulta VŠE jede dál podle rozvrhu, výuka se přesunula on-line

Fakulta VŠE jede dál podle rozvrhu, výuka se přesunula on-line

Už tři dny po uzavření škol se výuka na Fakultě mezinárodních vztahů (FMV) na Vysoké škole ekonomické (VŠE) opět rozjela naplno. Škole s tím pomáhá online platforma Microsoft Teams. Studenti tak virtuálně absolvují přednášky, které probíhají přesně podle rozvrhu před pandemií koronaviru. Přednášky jsou navíc interaktivní. Studenti mohou klást dotazy, vyučující zase sdílet prezence nebo přímo …

číst více
Přihlášku na VŠE je možné podat do 30. dubna

Přihlášku na VŠE je možné podat do 30. dubna

Do uzávěrky přihlášek na bakalářské a navazující magisterské studium v češtině na VŠE zbývají poslední týdny. Přihlášky na Fakultu financí a účetnictví, Fakultu mezinárodních vztahů, Fakultu podnikohospodářskou, Fakultu informatiky a statistiky a Fakultu managementu mohou zájemci podávat do 30. dubna 2021. Národohospodářská fakulta přijímá přihlášky do 31. května 2021. V návaznosti na úpravy maturitních zkoušek, …

číst více