Středoškolská soutěž o nejlepší esej

12. 2. 2014 | Aktuality

Vysoká škola CEVRO Institut pořádá soutěž o nejlepší studentské eseje na téma Svoboda a její nepřátelé. Soutěž je určena všem studentům předmaturitního ročníku (tedy 3., 5., respektive 7. ročníku gymnázií a jiných středních škol).

Termín odevzdání eseje je do 28. února 2014, slavnostní vyhlášení nejlepších prací pak proběhne 23. dubna 2014. Esej musí mít rozsah minimálně 1.500 a maximálně 1.800 znaků včetně mezer a musí být odevzdána včas elektronickou formou na emailovou adresu eseje@vsci.cz (ve formátu RTF).

Soutěž je pořádána ku příležitosti 25. výročí pádu komunistického režimu. Nejlepší tři eseje, které zvolí porota, budou ohodnoceny věcnými cenami v hodnotě 3.000, 5.000 a 10.000,– Kč. Nejlepších 25 esejí bude publikováno v tištěném i elektronickém sborníku. Více informací o zadání a podmínkách soutěže naleznete na stránkách Vysoké školy CEVRO Institut nebo v tomto letáku.

Zdroj: www.cevroinstitut.cz