Soutěž pro studenty

Rozjeď svoji spisovatelskou kariéru! Přehled soutěží, kam se přihlásit

Prorazit ve světě literatury není vůbec snadné. Jednou z cest je úspěch v literární soutěži. Ne všechny jsou ale otevřené lidem vysokoškolského věku. Přinášíme přehled těch, určených i pro dospělé začínající spisovatele. Přihlásit se do nich stihnete ještě letos! Montaignova cena Téma: Esej z oblasti románské literatury (francouzské, italské, portugalské, španělské) Rozsah: Maximálně 10 tisíc znaků včetně mezer Uzávěrka: […]

číst více

Tramvaje budoucnosti budou bez řidičů

Studenti Západočeské univerzity v Plzni navrhli tramvaje budoucnosti. Budou se řídit samy a jeden z modelů dokonce pomůže čistit ovzduší. „Tématem konstrukce a designu exteriéru bylo navrhnout stroj vhodný pro sériovou výrobu a reflektující technický pokrok,“ objasnil projekt Jan Korabečný, vedoucí ateliéru Produktový design II. Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Výsledné návrhy hodnotila společnost Škoda Transportation. […]

číst více

Soutěž pro SŠ s Českou Iberoamerickou společností

Česká Iberoamerická společnost vyhlásila soutěž pro studenty středních škol na téma Čím mě okouzluje Latinská Amerika? Soutěžní příspěvky musejí mít formu písemných prací, a to v rozsahu 5 – 7 stran. Nejzazší termín pro odevzdání je 29. únor 2016. Práce je možné psát v českém, španělském nebo i portugalském jazyce. Kromě textu musí práce obsahovat informaci o použité literatuře a zdrojích a […]

číst více

FSv ČVUT vyhlásila fotografickou soutěž pro studenty

Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze (FSv ČVUT) vyhlásila už 8. ročník fotografické soutěže Tvýma Očima. Je určena pro studenty středních škol a dále pak pro studenty a zaměstnance FSv. V letošním roce se mohou poprvé zapojit i studenti fakulty, kteří vyjeli studovat do zahraničí. Pro studenty jsou na výběr dvě témata a ve hře pak velmi […]

číst více

Cena veřejnosti za studentský design 2015: hlasujte právě teď

Právě v těchto dnech vrcholí soutěž o Národní cenu za studentský design 2015. O hlavní cenu, za jejímž udělením stojí odborná porota, se sice již nyní nebojuje, ale stále je možné rozhodnout o Ceně veřejnosti. Hlasování bude ukončeno ve středu 21. října 2015 přesně o půlnoci. Jedna vysokoškolská práce a jedna středoškolská práce s nejvyšším počtem získaných hlasů získají nejen zajímavou odměnu, ale […]

číst více

Soutěž pro studenty středních škol vyzývá: Navrhni projekt!

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, za podpory Strukturálních fondů EU, pořádá 4. ročník inovativní soutěže pro studenty středních škol s názvem Navrhni projekt! Jeho cílem je motivovat studenty ke zlepšení svého nejbližšího okolí či třeba okolí školy, kde studují. Účastníci soutěže mají jedinečnou možnost si vyzkoušet, jaké to je sestavit projekt z evropských peněz. Co je třeba pro účast […]

číst více

Studentská soutěž ČEEP 2014

Společnost TOP EXPO pořádá již 13. ročník studentské soutěže ČEEP 2014. Soutěž je každoročně vypisována v rámci tradiční celostátní soutěže s názvem ČESKÝ ENERGETICKÝ A EKOLOGICKÝ PROJEKT | STAVBA | INOVACE. Cílem soutěže je propagace principů pasivní výstavby budov mezi budoucími architekty a projektanty, zvyšování znalostí v oblasti energetické efektivnosti, využívání materiálů a technologií podporujících trend úspor energie, využívání obnovitelných zdrojů […]

číst více

Letní fotografická soutěž pro studenty – do konce srpna

Společnost PwC slaví 25 let v České republice, a tak se pro tuto příležitost rozhodla vypsat soutěž pro studenty vysokých škol. Spočívá v zaslání fotografie (e-mailem nebo jejím vložením na facebookovou stránku pořadatele), která bude splňovat následující parametry: musí vyjadřovat 25 let působení PwC v České republice; příspěvek by měl souviset s předmětem činnosti PwC, tj. auditem, daňovým, právním nebo finančním […]

číst více

Young Architect Award 2015

Společnost ABF, a.s., vyhlásila 7. ročník architektonické soutěžní přehlídky Young Architect Award. Jejím smyslem je podle jejích organizátorů odhalit aktuální tvorbu začínajících architektů do 33 let a pomoci jim uplatnit se ve velké konkurenci, přiblížit architekturu široké veřejnosti, podpořit veřejnou diskusi o architektuře a získat různé pohledy na nové využití starých míst a objektů v kontextu krajiny, venkovských sídel […]

číst více

EXIT – soutěž pro studenty výtvarných škol

Až 30.000 korun může získat ten, kdo se zapojí do soutěže pořádané Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem s názvem EXIT. Jedná se již o její 7. ročník a má charakter bienále. Zapojit se do ní mohou všichni studenti českých a slovenských vysokých uměleckých škol se studijním oborem Výtvarná umění. Vyvrcholením soutěže je výstava nejlepších […]

číst více