Soutěž pro SŠ s Českou Iberoamerickou společností

24. 11. 2015 | Aktuality

Česká Iberoamerická společnost vyhlásila soutěž pro studenty středních škol na téma Čím mě okouzluje Latinská Amerika?

Soutěžní příspěvky musejí mít formu písemných prací, a to v rozsahu 5 – 7 stran. Nejzazší termín pro odevzdání je 29. únor 2016. Práce je možné psát v českém, španělském nebo i portugalském jazyce. Kromě textu musí práce obsahovat informaci o použité literatuře a zdrojích a další náležitosti specifikované v zadání soutěže.

Soutěžní práci je možné zasílat e-mailem (v podobě přílohy) na Barbora.Tereskova@seznam.cz. Slavnostní vyhlášení vítězných prací a odevzdání cen se uskuteční v polovině května 2016.

Zdroj: geography.cz
Foto: Freeimages.com

Další články k tématu

Rozjeď svoji spisovatelskou kariéru! Přehled soutěží, kam se přihlásit

Prorazit ve světě literatury není vůbec snadné. Jednou z cest je úspěch v literární soutěži. Ne všechny jsou ale otevřené lidem vysokoškolského věku. Přinášíme přehled těch, určených i pro dospělé začínající spisovatele. Přihlásit se do nich stihnete ještě letos! Montaignova cena Téma: Esej z oblasti románské literatury (francouzské, italské, portugalské, španělské) Rozsah: Maximálně 10 tisíc znaků včetně mezer Uzávěrka: […]

číst více