Soutěž pro SŠ s Českou Iberoamerickou společností

24. 11. 2015 | Aktuality

Česká Iberoamerická společnost vyhlásila soutěž pro studenty středních škol na téma Čím mě okouzluje Latinská Amerika?

Soutěžní příspěvky musejí mít formu písemných prací, a to v rozsahu 5 – 7 stran. Nejzazší termín pro odevzdání je 29. únor 2016. Práce je možné psát v českém, španělském nebo i portugalském jazyce. Kromě textu musí práce obsahovat informaci o použité literatuře a zdrojích a další náležitosti specifikované v zadání soutěže.

Soutěžní práci je možné zasílat e-mailem (v podobě přílohy) na Barbora.Tereskova@seznam.cz. Slavnostní vyhlášení vítězných prací a odevzdání cen se uskuteční v polovině května 2016.

Zdroj: geography.cz
Foto: Freeimages.com