Studentská soutěž ČEEP 2014

31. 8. 2015 | Aktuality

Společnost TOP EXPO pořádá již 13. ročník studentské soutěže ČEEP 2014. Soutěž je každoročně vypisována v rámci tradiční celostátní soutěže s názvem ČESKÝ ENERGETICKÝ A EKOLOGICKÝ PROJEKT | STAVBA | INOVACE.

Cílem soutěže je propagace principů pasivní výstavby budov mezi budoucími architekty a projektanty, zvyšování znalostí v oblasti energetické efektivnosti, využívání materiálů a technologií podporujících trend úspor energie, využívání obnovitelných zdrojů energie a také zachování a zlepšení životního prostředí pro budoucí generace.

Soutěž je určena studentům se zaměřením na přípravu, realizaci a provoz staveb, techniku, ekonomiku, architekturu, životní prostředí a ekologii a obecně studentům technických oborů s ohledem na úspory a racionalizaci využití energie, životní prostředí, využití alternativních zdrojů energie, ekologii a šetrné využití energie v zemědělství, dopravě apod. Zúčastnit se mohou jak jednotlivci, tak i celé týmy. Práce přihlášeny do soutěže musí splňovat minimálně kritéria odpovídající požadavkům semestrální práce a musí být projednána s vedoucím práce v termínu mezi 1. 1. 2014 a 30. 9. 2015. Nejzazší termín pro registraci přihlášených prací je 2. 10. 2015 do 17:00 hod.

Bližší informace o soutěži najdete na stránkách pořadatele.

Zdroj: www.top-expo.cz

Další články k tématu