EXIT – soutěž pro studenty výtvarných škol

30. 4. 2015 | Aktuality

30.000 korun může získat ten, kdo se zapojí do soutěže pořádané Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem s názvem EXIT. Jedná se již o její 7. ročník a má charakter bienále. Zapojit se do ní mohou všichni studenti českých a slovenských vysokých uměleckých škol se studijním oborem Výtvarná umění.

Vyvrcholením soutěže je výstava nejlepších projektů v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem, vydání katalogu k výstavě finalistů a poskytnutí stipendia pro hlavního vítěze soutěže. Součástí ceny pro vítěze je i termín samostatné autorské výstavy v roce 2016 v Galerii Kostka, MeetFactory Praha. Kromě vyplněné přihlášky je třeba nejpozději do 13. června 2015, 23:59 hod., organizátorovi předložit popis projektu (max. dvě strany A4), vizuální dokumentaci projektu, fotodokumentaci dosud realizovaných projektů a prací (max. 10 snímků) a CV v předem dané podobě.

To vše je možné zaslat buď na e-mail cena.exit@gmail.com, nebo případně fyzicky na CD, DVD nebo i v tištěné podobě na korespondenční adresu pořadatele.

Zdroj: www.fud.ujep.cz