Jak si zachovat status studenta i po neúspěšné maturitě?

22. 7. 2011 | Aktuality

(pozn.: článek byl aktualizován 29. 5. 2014 (lč))

Patříte mezi několik set studentů, kteří neuspěli u státních maturit? Pokud chcete přesto pokračovat ve studiu na vysoké škole, nacházíte se zřejmě v poměrně prekérní situaci. Protože jsou opravné termíny až v září, uteče vám většina uzávěrek pro přijímací řízení a nulté ročníky vám zase nezajistí status studenta. Existuje ale způsob, jak se připravovat v nultém ročníku k dalšímu studiu a zároveň si studentský status a s ním spojené úlevy na sociálním a zdravotním pojištění zachovat.

Náročným, avšak relativně velmi efektivním řešením totiž může být kombinace studia nultých ročníků vysokých škol a prezenčního studia na jazykových školách. „V případě, že studenti zkombinují odbornou přípravu na VŠ v rámci nultého ročníku s naší akreditovanou výukou angličtiny, nepřijdou o statut studenta ani o studentské výhody, a to včetně státem hrazeného zdravotního pojištění,“ vysvětluje Martin Vaněk, ředitel vzdělávacího centra AZ smart.

Nulté ročníky představují celoroční intenzivní a komplexní přípravné studium, jež zajistí kvalitní přípravu studentů na nejžádanější vysokoškolské obory, jako je právo, psychologie, základy společenských věd, ekonomie a management. Nabídky jednotlivých škol se liší náplní studia, formou a samozřejmě i již zmíněnými studentskými výhodami. Denní studium jazyků obvykle spočívá v návštěvě dané jazykové školy v každý pracovní den, zpravidla na čtyři hodiny denně. Většina škol zároveň nabízí možnost udělat si na konci studia závěrečnou certifikovanou zkoušku, například státní jazykovou zkoušku.

Takovou kombinací je tedy možné pokračovat dál ve studiu (a tím pádem nepřijít o státem hrazené sociální a zdravotní příspěvky na pojištění) a zároveň se odborně připravovat na přijímací řízení na vysokou školi. Navíc se systematickou přípravou na přijímací řízení můžete výrazně zvýšit šance na přijetí na vysoké školy.

Zdroj: www.az-smart.cz

Foto: www.sxc.hu