Nepřijetí

Jak napsat odvolání, které zafunguje

Někdy se to prostě nepovede. Máte špatný den a smůlu na otázky, v učebně, kde píšete přijímací test, je hluk a dusno, zkoušející mají zpoždění a jsou nervózní a nakonec vám přijetí uteče o jeden bod. Podívejte se, jak správně napsat odvolání tak, abyste stále měli šanci na přijetí. Pozn. Článek byl aktualizován 27. 5. 2016 (kav).

číst více

Nevzali mě na VŠ. Co teď?

Možná je to vaše noční můra už od začátku školního roku. Co dělat, když vám přijetí na vaši vysněnou vysokou školu o pár bodů uteče? Dáme vám pár užitečných tipů, jak se s danou situací vypořádat.

číst více

Nultý ročník – jedna z možností pro nepřijaté

Nultý ročník je obecný pojem zahrnující všechny přípravné kurzy k přijímačkám, ale i k následnému studiu vybraného oboru na vysoké škole. Tato příprava se může odehrávat buď přímo na půdě školy, na niž by se chtěl účastník kurzu v budoucnu přihlásit, nebo v rámci některého z komerčních kurzů vzdělávacích agentur. Nabídka nultých ročníků je dnes opravdu široká. Pozn.: článek byl 16. 9. 2013 aktualizován. (lč)

číst více

Placené studium pro nepřijaté uchazeče na UPOL

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého nabízí uchazečům o kombinované studium, kteří i přes splnění podmínek přijímacího řízení nebyli přijati z kapacitních důvodů, možnost nastoupit na dvouleté placené paralelní studium. Absolventi placeného dvouletého studia mohou přestoupit do 3. ročníku kombinovaného studia, který je již zdarma. Základním předpokladem přestupu je získání 60 % kreditů. Za první ročník zaplatí zájemci 36 000 Kč za druhý […]

číst více

Jak si zachovat status studenta i po neúspěšné maturitě?

(pozn.: článek byl aktualizován 29. 5. 2014 (lč))

číst více

Nepřijat/a. A co teď?

Už od začátku školního roku jste v jednom kole – maturita, státní maturita, přijímačky. První dvě už máte za sebou, ale co třetí položka? Někteří už pilně oslavují, ale vám přišel domů dopis, ve kterém stojí, že (alespoň) v příštím školním roce na vysokou školu nenastoupíte. Netřeba věšet hlavu, jsou zde totiž další možnosti. Pozn. Článek byl 12. 6. 2013 aktualizován (kav).

číst více

Na odvolání má student ze zákona nárok

„Podle § 50, odst. 7 zákona o vysokých školách ze dne 22. dubna 1998 může uchazeč požádat o přezkoumání rozhodnutí. Písemná žádost podepsaná uchazečem se podává děkanovi fakulty, který rozhodnutí vydal, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Děkan může žádosti vyhovět a rozhodnutí změnit, jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi. Co můžete udělat pro to, aby bylo vaše odvolání co nejpřesvědčivější?“ Pozn. Článek byl 12. 6. 2013 aktualizován (kav).

číst více

Nejdu na VŠ, kam teď?

Kdo má přes dvacet a není na vysoké škole, zdá se podezřelý. Ale proč? Někdo si prostě volí netypickou cestu životem a jiný není třeba studijní typ. Pokud vám letos nepřišel dopis s vytouženým rozhodnutím o přijetí nebo jste při podávání přihlášek zaváhali, zda je studium na vysoké škole právě pro vás, nechte si nastínit krátký výčet možností, které existují. Pozn. Článek byl 6. 6. 2011 aktualizován. (kav)

číst více

Studentka MU: Rok na jazykovce rozhodně nebyl ztracený

Marta Uhlířová (22) se po maturitě díky neúspěchu u přijímacích zkoušek rozhodla přihlásit na jazykovou školu. Přiznává, že ji tehdy nepřijetí na vysokou mrzelo. Dnes je však spokojenou studentkou brněnské sociologie, která hrdě prohlašuje, že roku na jazykové škole rozhodně nelituje. Co všechno jí dal? Pozn. Článek byl 11. 3. 2012 aktualizován (kav).

číst více

Co po maturitě? Zpátky na střední!

Dnes si dává přihlášku na vysokou školu stále větší procento maturantů. Najdou se však i takoví, kteří si v maturitním ročníku dají přihlášku zpět na střední školu. Co je k tomu vede? (pozn.: článek byl 23. 2. 2014 aktualizován (lč))

číst více