Na odvolání má student ze zákona nárok

14. 6. 2010 | Přijímací řízení

„Podle § 50, odst. 7 zákona o vysokých školách ze dne 22. dubna 1998 může uchazeč požádat o přezkoumání rozhodnutí. Písemná žádost podepsaná uchazečem se podává děkanovi fakulty, který rozhodnutí vydal, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Děkan může žádosti vyhovět a rozhodnutí změnit, jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi. Co můžete udělat pro to, aby bylo vaše odvolání co nejpřesvědčivější?“ Pozn. Článek byl 12. 6. 2013 aktualizován (kav).

Tento poněkud suchý odstavec otevírá bránu na vysokou školu i těm, co se díky ztrátě mnohdy i pár desetin bodů nedostali na obor, který chtěli studovat. Jelikož tu ale jde o budoucnost, je potřeba sepsání odvolání věnovat náležitou pozornost. V některých případech je zbytečné se o něj pokoušet, někdy ale může přinést plody. Pokud máte alespoň malou šanci na vyslyšení vaší žádosti o přezkoumání rozhodnutí o přijetí, odvolání podejte. Jednak si vyzkoušíte formální komunikaci, jednak si můžete dopomoci k vytoužené vysoké škole. Většina studentů si dává přihlášky na více oborů a i když se dostanou na všechny, vyberou si jen to, co je baví nejvíc. Až po zápisu se většinou ukáže, zda škola skutečně naplní kapacitu studentů pro daný akademický rok. Jak tedy onen důležitý dokument napsat?

Důležité je napsat odvolání včas. Lhůta pro podání odvolání bývá většinou do 30 dnů po rozhodnutí o nepřijetí. Škola může překročení této lhůty prominout jen ve vyjímečných a řádně zdůvodněných případech.

Dejte si však práci s náležitou úpravou dokumentu. Chcete být přijati na vysokou školu a právě tam se často stává, že studenti, kteří nedodržují formální požadavky odevzdávaných prací, jsou vyhozeni z kurzu. Buďte proto co nejdůslednější a raději svůj dokument před odesláním zkonzultujte s více lidmi – ať už rodiči, češtinářkou nebo vysokoškolským studentem.

Snažte se prokázat zájem o obor. Ne tvrzeními typu „právo mě opravdu zajímá, můj nejoblíbenější film je Ďáblův advokát“, ale spíše se snažte věcně ukázat, že se o obor zajímáte soustavně a máte pro něj předpoklady. Přiložte naskekované nebo okopírované diplomy z olympiád, potvrzené praxe z oboru a zmiňte zkušenost z dané oblasti, kterou jste nabyli. Škola by měla získat pocit, že by vašim nepřijetím přišla o nadaného studenta. Ale ne pomocí vašich tvrzení, ale přiložených materiálů. Při sepisování podobných dokumentů je lépe působit suše než jako ukřivděný „šprt“.

Někdy však ani umístění v lukrativních soutěžích nepomůže. Například na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží ani k výborným výsledkům ze školy, ani k předchozí praxi, nebylo-li to výslovně uvedeno v podmínkách k přijetí. Přijímací komise děkana přijímá na všechny obory víc uchazečů, protože dopředu už počítá s tím, že někteří uchazeči nenastoupí. „Stav uchazečů může být doplněn začátkem srpna po zápisech do studia, pokud je zjištěno, že kapacitní limit na oboru nebyl naplněn. Studium se v takovém případě nabízí dalším uchazečům přesně podle pořadí v oboru, bez ohledu na to, zda si uchazeč podal žádost o přezkoumání rozhodnutí děkana, či nikoliv,“ píše děkan fakulty Josef Krob v dokumentu, který se týká žádostí o přezkoumání rozhodnutí děkana. Proto prvním místem, kde byste se o svých možnostech měli informovat, by měla být právě fakulta, kam chcete být dodatečně přijati.

Nejpádnějším argumentem pro podání žádosti o přezkoumání přijímacího řízení je jeho chybné vyhodnocení. Napadení konkrétní úlohy, která vás mohla poškodit, nebo celkového průběhu přijímaček. Máte-li podezření, že vám bylo ukřivděno, můžete případ řešit i právní cestou. Avšak spousta fakult letos přijímala na základě testů Národních srovnávacích zkoušek, které nejsou v kompetencích vysokých škol, ale soukromé společnosti, takže případné chyby v testech padají na bedra Scia a ne příslušné školy. Přesto by škola k vašemu znevýhodnění mohla přihlédnout. O pomoc v podobných případech můžete požádat i advokátní kanceláře.

Zdroj fotografie: Stock exchange

Další články k tématu