FF MU

Na odvolání má student ze zákona nárok

„Podle § 50, odst. 7 zákona o vysokých školách ze dne 22. dubna 1998 může uchazeč požádat o přezkoumání rozhodnutí. Písemná žádost podepsaná uchazečem se podává děkanovi fakulty, který rozhodnutí vydal, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Děkan může žádosti vyhovět a rozhodnutí změnit, jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi. Co můžete udělat pro to, aby bylo vaše odvolání co nejpřesvědčivější?“ Pozn. Článek byl 12. 6. 2013 aktualizován (kav).

číst více

Co je zajímavého na studiu etnologie?

„Ze země jsem na zem přišel, na zemi jsem rozum našel: po ní chodím jako pan, do ní budu zakopán — potěš mne pán Bůh sám!“ píše ve své sbírce Prostonárodní české písně a říkadla Karel Jaromír Erben. Jaké místo mají takovéto říkanky v současném životě a jací lidé se českou minulostí zabývají? Nejen o tom jsme si popovídali se studentkou etnologie Veronikou Borisovou.

číst více