Jak napsat úspěšné odvolání, když vás nevezmou na vysokou školu

27. 8. 2023 | Přijímací řízení

Jak napsat úspěšné odvolání na VŠ
Dopisem o nepřijetí vaše cesta na vysokou školu končit nemusí. Každý zájemce o studium má totiž možnost se proti výsledkům přijímacích zkoušek odvolat. Kdy máte největší šanci s odvoláním uspět? A co by v něm rozhodně nemělo chybět?

Důležité termíny

Jakmile budete vyrozuměni o nepřijetí, začne plynout lhůta pro podání odvolání. Vyrozuměním je myšlen oficiální dopis od školy, nikoliv informace ze školního systému či nástěnky. Lhůta pro podání odvolání je poté zpravidla 30 dní. Může být ale i poloviční. Konkrétní termín bude uveden ve vyrozumění o nepřijetí studenta.

Odvolání můžete odevzdat osobně nebo zaslat poštou. Pokud zvolíte druhou variantu, je rozhodující datum, kdy byl dopis podán na poště.

Vedle termínu pro samotné odvolání si také zjistěte, kdy škola umožňuje nahlédnout do přijímacích testů. Můžete tak odhalit případné chyby v hodnocení vašich odpovědí nebo například nejasnosti v zadání. To vám pak pomůže při formulování odůvodnění odvolání.

Co napsat do odvolání

Z odvolání musí být patrné, proti čemu směřuje. Zpravidla musíte uvést číslo konkrétního rozhodnutí o nepřijetí, fakultu a obor, na který jste se hlásili. Chybět nesmí také vaše jméno, adresa a vlastnoruční podpis. Formuláře pro odvolání většinou poskytují samotné školy. Dejte si na vyplnění záležet, abyste si hned nepokazili dojem škrtanci nebo pomačkaným formulářem.

Samotné odůvodnění odvolání je pak tou nejsložitější částí. Předně si důkladně prostudujte pravidla pro odvolání na webových stránkách vysoké školy nebo konkrétní fakulty. Tam si můžete udělat vcelku jasnou představu jaké argumenty použít a jakým se naopak vyhnout, i jestli použít spíš osobnější přístup, nebo se naopak ohánět pravidly a zákonem.

Největší šanci máte, pokud odhalíte chybu v hodnocení vašich přijímacích testů. Může jít třeba o špatně sečtené body, nebo nesprávně vyhodnocenou odpověď.

Obecně platí, že školy nerady v odvolání vidí věty typu „byl jsem druhý pod čarou“ nebo „v den přijímaček mě strašně bolelo břicho“. V takových případech se vašim odvoláním ani vůbec nemusí zabývat a prostě ho odmítnou. Některé faktory nad rámec samotného testu ale roli hrát můžou. Například pokud nebylo dobře slyšet zadání, nebo byl v učebně nadměrný hluk. Můžete si vzít k ruce také vnitřní předpisy konkrétní fakulty a zjistit, zda během přijímacích zkoušek nedošlo k jejich porušení.

Pokud proti tomu škola výslovně nevaruje můžete argumentovat také vlastními úspěchy. Třeba výsledky z olympiád nebo jazykovými certifikáty. V závislosti na požadavcích školy pak můžete argumentovat i svým zájmem o obor, například v podobě mimoškolních aktivit.

Jakoukoliv námitku byste pak měli také podložit pádnými argumenty. Pokud se bráníte tím, že některá z otázek byla špatně formulovaná, musíte vysvětlit, v čem přesně to spočívalo.

Vaše odvolání nejprve přezkoumává děkan fakulty. Pokud mu nevyhoví, může ho přezkoumat ještě rektor školy.

Mám šanci na úspěch?

Podat odvolání proti výsledkům přijímacího řízení je vaše zákonné právo. Škola ale samozřejmě není povinná každému odvolání vyhovět. Abyste s odvoláním uspěli měli byste splnit požadavky příjímacího řízení a ideálně dosáhnout požadované bodové hranice a „jen“ skončit pod limitem přijímaných uchazečů.

Je vysoce pravděpodobné, že někdo z přijatých na školu nakonec nenastoupí, a uvolní tak místo dalším uchazečům. To vám může hrát do karet. V takovém případě vás totiž může škola dodatečně přijmout, i když nepodáte odvolání. Záleží však, jak žádaný je obor, na který se hlásíte, a na jakém místě za limitem jste skončili. Takže na tuhle variantu raději nespoléhejte.

 

Zdroj: weby českých univerzit

Další články k tématu

Na které školy se můžete hlásit do konce března?

Už dávno neplatí, že na vysokou školu se můžete přihlásit jen do konce února. Řada škol má totiž uzávěrku až v březnu. Na které veřejné vysoké školy se tedy stále můžete hlásit? Přinášíme vám přehled těch, kam můžete posílat přihlášku až do konce měsíce. Česká zemědělská univerzita v Praze – přihlášky do konce března na […]

číst více

Termíny pro podání přihlášky na VŠ 2024

Na které české vysoké školy si ještě stihnete podat přihlášku? 4. července 2024 Mendelova univerzita v Brně – Lesnická a dřevařská fakulta 12. července 2024 Slezská univerzita v Opavě – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta managementu a ekonomiky 14. července 2024 Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta agrobiologie, […]

číst více