Jak napsat odvolání, které zafunguje

6. 6. 2016 | Přijímací řízení

asian-business-man-manager-checking-signing-applicant-filling-documents-report-papers_4236-1224

Podle zákona o vysokých školách má každý, kdo se kvůli nepovedeným přijímacím zkouškám nedostane na vysokou, možnost podat si odvolání. Tato žádost musí být písemná a podepsaná uchazečem. Adresovaná je děkanovi fakulty, který rozhodnutí o nepřijetí vydal. Děkan může změnit rozhodnutí a dodatečně uchazeče přijmout, nebo předat žádost rektorovi. Žádost musí být podána do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí – lhůtu lze prodloužit jen z velmi vážných důvodů (podívejte se do sedmého odstavce § 50 zákona o vysokých školách). Na přezkoumání nemá škola stanovenou žádnou zákonnou lhůtu.

Na co nezapomenout

V žádosti nesmí chybět vaše jméno, datum a místo přijímacího řízení a obor, na který se hlásíte. Při psaní dbejte na úpravu, přesné a jasné vyjadřování i na spisovnou češtinu. Vyjádřete svůj zájem o obor, můžete také přiložit kopie diplomů z olympiád či potvrzení o praxi v oboru. Škola by měla vědět, o koho by vaším nepřijetím přišla.

Samotný styl odvolání ale přesně stanovenou formu nemá. Záleží na škole i oboru, kam se hlásíte. Forma může být strohá, odosobněná a úřednická, ale také velmi osobní.

Pozor, některé školy mají vlastní předpřipravené formuláře, například brněnská Masarykova univerzita nebo Ostravská univerzita v Ostravě. Předtím, než odvolání začnete sepisovat, raději ověřte na stránkách fakulty, jestli nemáte použít již vytvořený vzor.

Čím argumentovat

I když vás určitě rodiče učili, že nemáte svalovat vinu na ostatní, v odvolání to udělejte. Argumentem, který má největší šanci na akceptaci, je upozornění na chybné vyhodnocení přijímacího testu. Můžete napadnout konkrétní otázku (ze zákona máte nárok nahlédnout do všech materiálů, které rozhodují o vašem ne/přijetí), nebo celý průběh přijímacího řízení. Vaše důvody však musí být skutečně pádné. Nemůžete si stěžovat, že jste při psaní testu kvůli šeru špatně viděli, když vám nikdo nebránil rozsvítit. Naopak úspěch může mít stížnost například na pozdní zahájení testu a zkrácený čas na jeho vypracování.

Obecně by fakulta měla například přihlédnout k takovým skutečnostem, jako je nadměrný hluk, nejednoznačné zadání testových otázek, špatná akustika v učebně (mohli jste špatně slyšet zadání testu), nesrozumitelné zadání nebo nekompetentní personál. Naopak nemá smysl upozorňovat na skutečnosti, které se mají řešit hned na místě (někdo jiný při testu podváděl, nepsala vám propiska).

Některé školy přímo uvádí na svých stránkách, že nemá smysl argumentovat v žádosti o odvolání zájmem o obor, ale pouze věcnými výhradami k přijímacímu řízení. Vyplatí se proto skutečně nahlédnout do svého testu a zkontrolovat ho, případně se zamyslet nad možností ovlivnění výsledků zkoušky bez vašeho zavinění. Zvláště tehdy, kdy na stránkách školy skutečně najdete takovou informaci, neargumentujte zájmem či rodinnou tradicí. Není ale chybou žádost o odvolání podložit dřívějšími studijními úspěchy, uvést, že jste pouze několik míst pod čarou, nebo že máte v daném oboru dřívější praxi.

Na některých školách je naopak motivace v odvolání vítána a větší štěstí mohou mít například úspěšní řešitelé olympiád či středoškolské odborné činnosti. Situace se v přijímání žádostí liší obor od oboru. Pokud neuspějete u děkana školy, je možné se odvolat také k rektorovi.

Zhodnotit byste měli také své šance na odvolání. Roli hraje umístění “pod čarou”, tedy pod limitem přijatých uchazečů. Největší šance mají zejména ti, kdo splnili podmínky pro přijetí, ale pro vysoký počet uchazečů nemohli být přijati.

Zachránit vás může i to, že zdaleka ne všichni uchazeči nakonec na školu nastoupí, například z důvodu přijetí na jinou fakultu.

Pozor: Máte-li konkrétní námitku k Národním srovnáním zkouškám, fakulta nemůže brát vaše námitky v úvahu. Organizátorem NSZ je společnost SCIO, která rovněž řeší všechny stížnosti týkající se testů a jejich průběhu.

Kdy odvolání raději nepsat

Některé fakulty na žádosti o odvolání vůbec neberou ohled. Zkuste se tedy předem informovat, zda má vůbec smysl žádost psát. Může se stát, že fakulta nabízí uvolněná místa automaticky těm uchazečům, kteří následovali ve výsledcích z přijímaček „těsně pod čarou“. Odvolání pak nemá žádný vliv na rozhodnutí o přijetí. Podobně nemá smysl psát odvolání v případě, že jste vůbec nedosáhli požadovaného počtu bodů. Žádost je odůvodnitelná pouze v případě, že i přes dostatečný počet bodů vás předběhli jiní a vy jste „pod čarou“.

Zdroj obrázků: freeimages.com

Další články k tématu

Jak napsat úspěšné odvolání, když vás nevezmou na vysokou školu

Dopisem o nepřijetí vaše cesta na vysokou školu končit nemusí. Každý zájemce o studium má totiž možnost se proti výsledkům přijímacích zkoušek odvolat. Kdy máte největší šanci s odvoláním uspět? A co by v něm rozhodně nemělo chybět? Důležité termíny Jakmile budete vyrozuměni o nepřijetí, začne plynout lhůta pro podání odvolání. Vyrozuměním je myšlen oficiální dopis od […]

číst více