Rozsáhlé stavební práce na Masarykově univerzitě

23. 5. 2012 | Aktuality

Tři fakulty Masarykovy univerzity zahájily velké rekonstrukce a přestavby. Realizace všech projektů je spolufinancována z evropského Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Nejdále jsou stavební práce na Filozofické fakultě, kde v neděli 20. května začalo bourání tzv. traktu B2. Na jeho místě vyroste nová budova se šesti nadzemními a dvěma suterénními podlažími, v nichž bude umístěno podzemní parkování, výukové prostory včetně multimediální učebny a depozitář knih propojený se stávající fakultní knihovnou. Součástí projektu je i rekonstrukce sousedních budov a úprava nádvoří. Stavba za přibližně 222,5 milionů korun by měla být dokončena v srpnu 2014.

Bourání na Filozofické fakultě Zdroj: Muni.cz

Bourání na Filozofické fakultě Zdroj: Muni.cz

Nová pětipatrová budova vyroste v rámci projektu Centrum výzkumných institutů a doktorských studií do konce roku 2014 v areálu Pedagogické fakulty. Fakulta získá nové prostory pro činnost vědeckých institutů, seminární místnosti pro kolektivní práci doktorandů, jejich pracovny i pracovní zázemí pro vědecké týmy. První tři patra budovy budou určena pro provoz nového informačního a studijního centra. Rozšíření se dočká také knihovna. Nebude chybět ani počítačová studovna a zasedací místnosti.

Staveniště pro budoucí pětipatrovou budovu A1 s parkovištěm a nutné stavební úpravy sousedních budov stavbařům předali i na Fakultě informatiky. V novém čelním křídle budou umístěny posluchárny, učebny, laboratoře, kanceláře, knihovna a moderní datové centrum. Na nové prostory bezprostředně naváže vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor specializovaný na oblast informačních technologií.

Zdroj: Muni.cz