Průvodce maturitním ročníkem krok za krokem

17. 9. 2012 | Rady maturantům

Říká se, že maturita neboli zkouška z dospělosti, je první velká zkouška v životě člověka. Hlavní je ji nepodcenit a začít s přípravou včas. Následující přehled vám pomůže rozvrhnout si síly. Pozn. Článek byl 11. 10. 2013 aktualizován (kav).

row-white-paper-documents-black-folder-working-office-table-report-files_44651-212

ZÁŘÍ

První měsíc školního roku uteče asi nejrychleji ze všech. Než se stačíte rozkoukat, budete mít před sebou seznam věcí, co musíte do maturity stihnout – načtení literatury, vypracování maturitních otázek a do toho všeho ještě průběžné testy a zkoušení? Vaším prvním krokem by měl být výběr literárních děl, která budou součástí společné části maturity. Vybírejte díla, která jste již četli, nebo u kterých víte, že nejsou tak náročná, ať už literárně či obsahově.

ŘÍJEN

Začněte si shánět staré sešity a podobné materiály, ve kterých byste mohli nalézt užitečné informace k maturitním okruhům. Ti z vás, kteří si řekli, že si maturitní okruhy vypracují sami, by již měli začít – mají nejvyšší čas.

LISTOPAD

Některé umělecké vysoké školy vyžadují podání přihlášek již v listopadu. Informujte se proto včas, ať neprošvihnete termín na své vysněné škole! K listopadu patří ovšem i mnoho příjemnějších starostí. Mimo jiné startuje plesová sezóna a v některých regionech se připravují tradiční „stužkováky“.

PROSINEC

Pro letošní maturanty je prvním klíčovým datem 1. prosinec. Je to den, do kterého musí odevzdat svou přihlášku k maturitní zkoušce pro řádný termín – jaro 2013.

Již 7. prosince začíná první kolo Národních srovnávacích zkoušek společnosti SCIO, které jsou pro mnoho vysokých škol podmínkou k přijetí.

LEDEN

Konec prvního pololetí s sebou přináší mnoho změn. Někteří vyučující již nemusí po nematurantech chtít takovou aktivitu ve svých hodinách jako po maturantech. Tím se vám dostává množství dalšího „bonusového“ času k dobru. Nepromarněte ho zbytečnostmi a raději se pusťte do povinné četby. Nepříjemný, psychický, efekt může mít na některé maturanty právě konec prvního pololetí. Přeci jen to znamená, že školní rok se přehoupnul do své druhé poloviny a maturitní zkouška se neúprosně blíží.

ÚNOR

Konec února je neodmyslitelně spjat s odevzdáváním přihlášek na většinu českých vysokých škol. Pokud stále ještě váháte, kam přihlášku odeslat, máte poslední šanci na promýšlení. Jako pomocník vám můžou posloužit například naše webové stránky nebo speciální vydání Učitelských novin.

KVĚTEN, ČERVEN

Ministerstvo školství pro letošní rok určilo termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky na pracovní dny od pátku 2. května do úterý 13. května 2014. Po loňských sporných hodnoceních se oprava písemných prací navrací zpět do rukou škol. Před odchodem na svatý týden vás ještě čeká poslední rozptýlení v podobě Posledního zvonění. Tato akce se může lišit škola od školy, či kraj od kraje. Pak již následuje „svaťák“, po kterém přijde na řadu ústní část společné části státní maturity a profilová část. Po úspěšném absolvování všech zkoušek získáte maturitní vysvědčení a protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky. Pokud byste nebyli s výsledky spokojeni, je zde možnost odvolání. To však musíte podat nejpozději do 5 dnů. Velkou část maturantů budou ještě v červnu čekat přijímačky na vysoké školy.

Proto za celou redakci přeji všem maturantům hodně štěstí a hlavně pevné nervy.

Zdroj obrázků: sxc.hu Zdroj informací: www.novamaturita.cz; www.msmt.czwww.scio.cz