Přehled nadací, které poskytují zahraniční stipendia

13. 11. 2013 | Studium v zahraničí

Málokterá rodina si může dovolit financovat studia svých ratolestí na prestižní zahraniční univerzitě. Výjimečně nadaní studenti mají šanci získat stipendium a hodit finanční starosti za hlavu. Na které nadace je možné se obrátit?

Fulbrightova nadace

Fulbrightova nadace působí na českém území od roku 1991. Cílem neziskové organizace je podporovat ve studiu ve Spojených státech nejen studenty, ale i absolventy, vědce či pedagogy. Každoročně nadace finančně pomůže dvaceti českým vysokoškolákům. Fulbrightova stipendia nejsou určena pro všechny. Studenti bakalářských programů si musí počkat. Nadace se výhradně zaměřuje na starší a pokročilejší studenty – magistry a doktorandy. Stipendium se uděluje na jeden školní rok. Obvykle pokryje školné, životní náklady, zpáteční letenku, zdravotní pojištění a další náklady.

Hlásit se mohou studenti a absolventi ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny a manažerských oborů. Základním předpokladem pro zisk stipendia je české občanství a trvalý pobyt na území ČR. Žadatel musí mít k 1. září dokončený bakalářský program. Nadační peníze jsou určeny pouze pro vynikající studenty s nadstandardní znalostí angličtiny, která se ověřuje ve zkoušce TOEFL. Bodové limity se nejčastěji pohybují od 60 do 100 bodů v závislosti na výběrovosti školy a náročnosti programu na znalost angličtiny. Když splníte výše popsané podmínky, stále nemáte vyhráno. Čeká vás pohovor, kde teprve můžete ukázat, co ve vás je, a jak můžete svým studijním pobytek obohatit sebe i své okolí.

Nadace Open Society Fund Praha

Za nadací, která působí po celém světě, stojí finančník a filantrop George Soros. Pražská pobočka vznikla v roce 1992. Nezisková organizace má mnoho aktivit, a jednou z nich jsou stipendia pro studenty. OSF vyhlašuje výběrová řízení pro stipendia na střední a vysoké školy každý rok, většinou v podzimních měsících. Ve výjimečných případech podporuje nadace i projekty mimo vypisovaná výběrová řízení.

Mezi nejznámější projekty patří stipendijní program pro středoškoláky. Žáci 1. a 2. ročníku středních škol mohou studovat po dobu alespoň jednoho akademického roku na prestižních soukromých školách ve Velké Británii a Spojených státech. Finanční podpora a podmínky se liší podle zvoleného stipendijního programu. Pro všechny však platí, že musí absolvovat jazykové testy a pohovory se zástupci zahraničních škol. Chcete se dozvědět víc? Přečtěte si rozhovor s absolventem programu Janem Strakou .

Prostřednictvím Open Society Fund Praha mohou získat stipendium také vysokoškoláci. Například od roku 2002 nadace organizuje program ročních stáží na britských soukromých školách pro absolventy a studenty posledních ročníků pedagogických fakult. Stáž již absolvovalo 32 českých učitelů a učitelek.

Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových

Kořeny nejstarší české existující nadace sahají až do roku 1904. Založil ji architekt a stavitel Josef Hlávka, který nadaci odkázal rozsáhlé jmění. Přáním zakladatele Nadání je, aby organizace sloužila k prohlubování vzdělanosti národa.

Nadační příspěvky jsou přiznávány ve formě vědeckých, uměleckých, ale i cestovních stipendií. O nadační příspěvek mohou žádat vynikající jednotlivci z veřejných vysokých škol. Součástí žádosti je strukturovaný životopis, popis dosavadních studijních a vědeckých úspěchů nebo doporučení představitele vysoké školy. K žádosti o cestovní stipendium na dlouhodobý studijní pobyt musí být přiložen zvací dopis, doklad za jakých podmínek se pobyt uskuteční či potvrzení o získaném pobytovém stipendiu. Výši částky navrhuje sám žadatel.

The Kellner Family Foundation

Nadace manželů Kellnerových pomáhá mimořádně nadaným studentům ze sociálně znevýhodněného prostředí. V akademickém roce 2013/2014 poskytla nadace stipendium 52 studentům. Pro přihlášení do projektu UNIVERZITY je potřeba dodat esej na téma „Moje zájmy a plány do budoucna“ v anglickém i českém jazyce, doporučení pedagogů nebo doklady o finanční rodinné situaci. Žádosti se každoročně dokládají do 31. května.

Nadace Zdeňka Bakaly

Nadace Zdeňka Bakaly podporuje především zájemce o studium v USA a Velké Británii. V rámci programu SCHOLARSHIP lze získat finanční podporu na celou dobu trvání studijního programu. Několikaletá finanční pomoc je ale závislá na přístupu ke studiu. Loni se přihlášky podávaly do 15. května. Rozhodnutí o udělení stipendia se úspěšní žadatelé dovědí začátkem podzimu. Ještě před přihlášením na zahraniční školu, tak získáte finanční jistotu. Důležitou roli při posuzování hraje esej v angličtině a doporučující dopis. Na nejlepší uchazeče čekají pohovory před hodnotící komisí a správní radou.

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových poskytuje českým studentům stipendia na magisterské studium na významných světových univerzitách. Šanci mají studenti technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie. Každoročně dostane příležitost vynikajícího vzdělání 10 nejlepších uchazečů.

Podmínkou k udělení stipendia je přijetí na jednu z těchto škol a maximální věk 25 let. Přihlášky se podávají v průběhu celého roku. Součástí přihlášky je esej v českém jazyce zkoumající motivaci. Dále musí obsahovat majetkové přiznání či potvrzení o tom, že student žádal o stipendium na vybrané škole, ale bylo mu uděleno pouze částečné či žádné.

Uchazeč se zavazuje uskutečnit během následujících dvou let nejméně tři přednášky o svých zkušenostech. Po dobu pěti let každoročně vypracovat esej o rozsahu 5000 znaků na téma zadané nadačním fondem.

Foto: SXC.hu
Zdroj: weby jednotlivých nadací