POROVNÁNÍ OBORŮ: Textilní tvorba

16. 10. 2009 | O studijních oborech

Je to pravda odvěká, že šaty dělají člověka. Předtím ale musí někdo vyrobit ony šaty a to tak, aby co nejlépe odpovídaly požadavkům zákazníka. Že to není práce jednoduchá, dokazuje i velké množství různých oborů zabývajících se textilní tvorbou. Můžete se sami přesvědčit, že podobné studium kromě návrhářství vyžaduje i znalosti z chemie či managementu.

Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní

Charakteristika oboru

Fakulta textilní nabízí celou řadu oborů, v českém i anglickém jazyce. V rámci programů Textil (Textile) a Textilní inženýrství (Textile Engineering) najdete obory tříleté bakalářské (Textilní materiály a zkušebnictví, Textilní materiály a technologie, Netkané textilie, Mechanická textilní technologie, Chemická technologie zušlechťování, Chemická technologie textilní, Textilní marketing, Textilní a oděvní návrhářství, Technologie a řízení oděvní výroby, Technické textilie), pětileté magisterské (Textilní technologie, Oděvní technologie, Netkané textilie, Chemická technologie textilní, Textilní materiálové inženýrství) i dvouleté magisterské navazující (Textilní technologie, Textilní materiálové inženýrství, Netkané textilie, Chemická technologie textilní, Textilní a oděvní technologie, Oděvní technologie), většinou v prezenčním i kombinovaném studiu.

Požadavky k přijímací zkoušce

V Liberci můžete očekávat dvoukolovou talentovou zkoušku, která zahrnuje představení domácích prací a druhé kolo, kdy uchazeč vypracovává úkoly zadané porotou. Některé obory zohledňují průměr známek ze střední školy a k přijetí postačuje pouze úspěšně absolvování písemného testu. Elektronickou přihlášku ke studiu naleznete zde.

Šance na přijetí: Fakulta textilní 78 % (k 2007/2008)

Více informací: Web fakulty

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze: Textilní tvorba

Charakteristika oboru

Obor Textilní tvorba je uskutečňován na Katedře užitého umění jako šestileté magisterské prezenční studium.

Požadavky k přijímací zkoušce

Přijímací řízení má formu talentové zkoušky, která má ověřit uchazečovy předpoklady pro tvůrčí činnost a umělecké nadání. Řízení má dvě kola a probíhá celý týden. V prvním kole uchazeči předkládají své domácí práce (asi 15–20 ks) a absolvují půldenní výtvarný test. Kandidáti, kteří úspěšně absolvovali první kolo, postupují do kola druhého, ve kterém je čeká test z dějin umění a všeobecného rozhledu. Zároveň budou plnit výtvarné úkoly zadané ateliérovou komisí. Přihlášky je třeba podat do 30. listopadu!

Šance na přijetí: 8 % (k 2007/2008)

Více informací: Ateliér textilní tvorby

Kterou vybrat? Odborník má jasno hned (Stock.XCHNGKterou vybrat? Odborník má jasno hned (foto: Stock.XCHNG)

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta: Uměleckořemeslné textilní disciplíny, Textilní tvorba

Charakteristika oboru

Uměleckořemeslné textilní disciplíny lze v Hradci Králové studovat jako tříletý bakalářský prezenční obor, v rámci programu Specializace v pedagogice. Rozhodnout se můžete také pro tříletý bakalářský prezenční obor Textilní tvorba.

Požadavky k přijímací zkoušce

Pro přijetí na obor Textilní tvorba musí uchazeč úspěšně absolvovat talentovou zkoušku (plnění zadaných úkolů), předložit asi 20 ukázek domácích prací, zúčastnit se ústního pohovoru a úspěšně absolvovat test z dějin umění a textilu. Uchazeč o přijetí na obor Uměleckořemeslné textilní disciplíny může rovněž očekávat talentovou zkoušku, musí předložit domácí práce, zúčastnit se ústního pohovoru absolvovat písemný test. Podrobnosti o průběhu zkoušky a přehled požadovaných pomůcek naleznete zde.

Šance na přijetí: 33 % (k 2007/2008)

Více informací: Web fakulty

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická: Vlákna a textilní chemie

Charakteristika oboru

Univerzita nabízí dvouletý navazující magisterský obor Vlákna a textilní chemie v rámci programu Chemie a technologie materiálů, pouze v prezenčním studiu.

Požadavky k přijímací zkoušce

Pro přijetí do dvouletého magisterského programu musí uchazeč prokázat odpovídající znalosti z matematiky, fyziky a chemie.

Šance na přijetí: 64,6 % (k 2007/2008)

Více informací: Web fakulty

Pozor! Na školy s uměleckým zaměřením je třeba často podat přihlášky již během listopadu. Přijímací zkoušky se většinou konají již v únoru!

Zdroj k šancím na přijetí: Tutor

Další články k tématu

INFOGRAFIKA: Zájem o technické obory roste. Uchazečů o studium na VŠ ale celkově ubylo

INFOGRAFIKA: Zájem o technické obory roste. Uchazečů o studium na VŠ ale celkově ubylo

Každý rok se mění statistiky toho, na jaké vysokoškolské obory se hlásí nejvíc studentů, ale několik oborů zůstává dlouhodobými favority – třeba právo a medicína. Nově to vypadá, že by se k těmto oblíbeným studijním směrům mohl přidat další – technika. Oproti minulému roku totiž vzrostl zájem o technické obory o celou desetinu. Konkrétně třeba České …

číst více