POROVNÁNÍ OBORŮ: Kybernetika

6. 12. 2010 | O studijních oborech

Umělá inteligence? Sci-fi v denním životě? Nebo co vlastně kybernetika znamená? Vyberte si z nabídky českých vysokých škol, podejte si přihlášku a vydejte se zjistit víc! Pozn.: Článek se zaměřuje především na bakalářské a magisterské obory, doktorské programy jsou proto zmíněny pouze přehledově.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd: obor Kybernetika a řídící technika

Charakteristika oboru

Jedná se o tříletý bakalářský obor, který můžete studovat v prezenční i kombinované formě. Obor je veden v rámci programu Aplikované vědy a informatika a studenti mohou navázat stejnojmenným magisterským navazujícím programem (titul Ing.) a později i specializovaným doktorským studiem.

Obsah studia

Studium je zaměřené na řízení procesů technického i netechnického charakteru (ekonomika, ekologie, lékařství apod.), na návrhy řídicích systémů a aplikace umělé inteligence. Teorie (ve specializacích automatické řízení, informační a řidící systémy, umělá inteligence, biokybernetika a automatizace a mechatronika) je doplněná povinnou praxí.

Požadavky k přijímacím zkouškám

Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímací zkoušky zrušeny.

Více informací

web fakulty

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická: Kybernetika a robotika

Charakteristika oborů

Jedná se o tříletý bakalářský program, který nabízí tři obory: Systémy a řízení, Robotika a Senzory a přístrojová technika. Studenti mohou navázat dvouletým magisterským studiem, které navíc nabízí i obor Letecké a kosmické systémy. Obory je možné studovat v prezenční i kombinované for­mě.

Obsah studia

Program pokrývá rozsáhlou oblast moderních kybernetických technologií zpracování informací ze softwarového i hardwarového hlediska. Obor Systémy a řízením vyučuje teorii systémů a metod automatického řízení. Obor Robotika se snaží o komplexní pohled na robotické systémy, jejich komponování, projektování a řízení. Obor Senzory a řídící technika se zabývá sběrem, měřením, přenosem a zpracováním elektrických a neelektrických veličin pro potřebu automatizace a robotiky. Ke studiu patří práce v laboratořích a samostatné projekty, popř. účast na výzkumu či ve studentských soutěžích.

Požadavky k přijímacím zkouškám

V případě, že počet zájemců o studium programu nepřevýší celkový počet uchazečů přijímaných ke studiu tohoto programu, děkan promine přijímací zkoušky. V opačném případě rozhodnou o přijetí výsledky testu z matematiky.

Více informací

10 důvodů, proč studovat tento obor na ČVUT

Technika jde stále kupředuTechnika jde stále kupředu

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií: Kybernetika, automatizace a měření

Charakteristika oboru

Jedná se o dvouletý magisterský navazující obor v rámci programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídící technika. Obor je možné studovat kombinovaně i prezenčně.

Obsah studia

Studenti získávají poznatky v oblasti konstrukce a aplikačního využití měřících, řídících a automatizačních systémů v průmyslové oblasti. Během studia se člověk může zaměřit na oblast měření, automatického řízení, robotiku, aplikovanou informatiku, průmyslové počítačové sítě, principy umělé inteligence nebo systémy průmyslové automatizace. Součástí studia je dvoutýdenní odborná praxe, popř. pobyt na zahraniční univerzitě.

Požadavky k přijímacím zkouškám

Uchazeči vykonávají písemnou zkoušku, která trvá 75 minut. Tvoří ji 10 příkladů z pěti tématických okruhů (Elektrotechnika 1, Elektrotechnika 2, Elektronické součástky, Signály, soustavy, systémy, Měření v elektrotechnice). Uchazečům, kteří absolvovali bakalářský studijní program Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika na FEKT VUT v Brně s váženým studijním průměrem lepším nebo rovným 2,00, je přijímací zkouška prominuta. Více o tématických okruzích a otázkách najdete na tomto odkazu.

Více informací

Příručka o oboru

Doktorské programy:

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní: Technická kybernetika

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií: Kybernetika, automatizace a měření

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií: Biomedicínská elektronika a biokybernetika

Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií: Technická kybernetika

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky: Technická kybernetika

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská: Technická kybernetika

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky: Technická kybernetika

Zdroj fotografií: stock.xchng

Další články k tématu

Nejlepší konverzační bot je z ČVUT! Studenti vyhráli 11 milionů

Nejlepší konverzační bot je z ČVUT! Studenti vyhráli 11 milionů

Tým studentů z institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT získal první místo v soutěži Alexa Prize Social Bot Grand Challenge, kterou pořádá společnost Amazon. Jejich bot Alquist uspěl v konkurenci prestižních amerických škol jako nejlepší i nejvtipnější. „Ve finále chatbot Alquist porazil všechny své americké konkurenty ze Stanfordovy univerzity (2. místo), University at Buffalo (3. místo), Kalifornské …

číst více
INFOGRAFIKA: Zájem o technické obory roste. Uchazečů o studium na VŠ ale celkově ubylo

INFOGRAFIKA: Zájem o technické obory roste. Uchazečů o studium na VŠ ale celkově ubylo

Každý rok se mění statistiky toho, na jaké vysokoškolské obory se hlásí nejvíc studentů, ale několik oborů zůstává dlouhodobými favority – třeba právo a medicína. Nově to vypadá, že by se k těmto oblíbeným studijním směrům mohl přidat další – technika. Oproti minulému roku totiž vzrostl zájem o technické obory o celou desetinu. Konkrétně třeba České …

číst více
Absolvent FIT ČVUT si nebude muset hledat práci. Práce si najde jeho

Absolvent FIT ČVUT si nebude muset hledat práci. Práce si najde jeho

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) vám nabízí vzdělání, které vás vybaví IT znalostmi podle nejmodernějších trendů ve světě informačních technologií. V bakalářském programu si budete moci vybrat z 10 bakalářských specializací, které jsou profilované podle nejmodernějších trendů v IT. Bez informačních technologií se v dnešní době neobejdeme, což dokazuje růst zájmu o …

číst více