POROVNÁNÍ OBORŮ: Farmacie

17. 12. 2013 | O studijních oborech

Přiznejte se, kolikrát vás v lékárně napadlo, že ten člověk za pultem není jen „obyčejný“ prodavač, ale že přesně ví, co doporučit na tu či onu bolístku, že umí latinsky a zná vše důležité o každém léku? Touto otázkou jsme vám jen chtěli nenápadně naznačit, že povolání farmaceuta je ve skutečnosti velmi zodpovědné, a proto k němu také musí vést náročná cesta studiem… Pozn. Článek byl 25. 6. 2015 aktualizován. (kav)

Univerzita Karlova – Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Královéhradecká fakulta farmacie je detašovaným působištěm Univerzity Karlovy‎. Farmacie se studuje v magisterském pětiletém studiu a pouze v prezenční formě.

  • Uplatnění absolventů

Absolvent získá titul magistr (Mgr.) a je připraven pro práci v lékárně, ve výzkumu nových léčiv, přípravků a léků, v jejich výrobě, kontrole, velkoobchodu, ve farmaceutickém školství a v řídících složkách souvisejících oborů. Mimoto se samozřejmě může uplatnit na nejrůznějších pozicích v oboru lékárenství, v lékových informačních centrech, v oblasti klinické farmakologie, zdravotnických řídicích složkách, zdravotnickém školství a takto zaměřených laboratořích.

  • Přijímací řízení

Přijímací zkouška je jednokolová. Skládá se ze dvou písemných testů z chemie a biologie (včetně botaniky). Každý obsahuje 50 otázek (1 otázka – 1 bod). Za úspěch v celostátním kole olympiády dostáváte navíc 5 bodů. Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči s prospěchem do 1,100.

Jestli máte otázky ohledně studia, ptejte se přímo studentů na FB stránce.

  • Názor studenta

Lukáš Malý: „Farmacii studuji na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové již šestým rokem. Ano, studium farmacie je na 5 let! Ale ze mě si příklad neberte, můžu si za to svou leností a užíváním si života bez dozoru rodičů. Ve druháku jsem ze 4 hlavních předmětů nesplnil ani jeden a všechny si přetáhl do třeťáku, kde jsem splnil pouze 3, a musel udělat znova přijímačky, abych nastoupil znova a pokračoval ve svém studiu. A od té doby se to se mnou táhne, návaznosti předmětů tomu moc nepomáhají. Po dostudování se z Vás opravdu nestanou pouze „prodavači barevných krabiček,“ ale odborníci schopni poradit pacientovi s čímkoliv ohledně jeho zdraví. Koho neláká budoucnost v lékárně, portfolio předmětů umožňuje uplatnění ve vývoji, výzkumu, kontrole i státní správě. Studium farmacie v Hradci nepatří k nejjednodušším, ale zkušenosti (zahraniční výměnné pobyty, stáže, kongresy) a zážitky (hlavně studentské akce na koleji) mi za to stály.“

  • Statistika pro akademický rok 2013/2014

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – Farmaceutická fakulta

Magisterské studium na Farmaceutické fakultě se uskutečňuje v rámci magisterského studijního programu v českém i anglickém jazyce. Forma studia je prezenční. Standardní doba studia je 5 let. Na závěr absolvují studenti několika měsíční praxi v lékárnách.

  • Uplatnění absolventů

Studium je koncipováno univerzálně. Absolventi Farmaceutické fakulty tradičně nachází největší uplatnění zejména v lékárnách, ale také ve farmaceutickém výzkumu, výrobě i distribuci léčiv. Současný absolvent je schopen se podílet na léčebném procesu a ve spolupráci s lékařem vybrat optimální léčivý přípravek, který zabezpečí účinnou léčbu. Po úspěšném ukončení magisterského studia může absolvent na základě obhajoby rigorózní práce a složení státní rigorózní zkoušky získat titul doktor farmacie.

  • Přijímací řízení

Písemný test obsahuje 120 otázek ze tří oborů – biologie, chemie, fyziky. Otázky testu jsou tvořeny typem mnohočetného výběru, kdy jedna z nabídnutých odpovědí je správná. Některé jsou však formou písemných slovních odpovědí.

  • Statistika pro akademický rok 2013/2014

Univerzita obrany – Fakulta vojenského zdravotnictví

Studenti magisterského studijního programu vojenská farmacie jsou současně studenty Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Fakulta vojenského zdravotnictví zabezpečuje vojensko-odbornou výuku, odborné praxe a stáže v lékárnách vojenských nemocnic. Studium civilistů v tomto oboru není možné. Studenti se stávají vojáky z povolání.

  • Uplatnění absolventů

Absolventi se mohou uplatnit jako farmaceuti ve vojenských zdravotnických zařízeních všech typů, mohou pracovat ve výzkumu a vývoji nových léčiv a léčivých přípravků, v oblasti kontroly a distribuce léčiv, ve sféře klinické farmakologie, ve zdravotnických řídících složkách, stejně zaměřeném školství nebo ve zdravotnicky orientovaných laboratořích. Dále se profesně připravují v systému specializačního vzdělávání ve vybraných oborech a odborných kurzech či mohou pokračovat ve studiu v doktorských studijních programech. Po ukončení aktivní vojenské služby jsou připraveni zastávat místa farmaceutů v lékárnách i farmaceutickém průmyslu.

  • Přijímací řízení

Budoucí studenti musí spolu s přihláškou ke studiu na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, podat souběžně také přihlášku na Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy. Přijímací zkouška na FVZ se skládá z přezkoušení z anglického jazyka a z přezkoušení tělesné výkonnosti (běh po dobu 12 min., sed-leh – počet cviků za 60 s.).

Jestli máte otázky ohledně studia, ptejte se přímo studentů na FB stránce.

  • Statistika pro akademický rok 2013/2014

Zdroj: weby jednotlivých fakult
Foto: sxc.hu