Počet ruských studentů na českých VŠ roste. Za 10 let se ztrojnásobil

13. 11. 2021 | Aktuality

ruští studenti v ČRBěhem jediného roku se počet ruských studentů na českých vysokých školách zvýšil o více než tisíc, z 6223 na 7526. Ve srovnání se situací před 10 lety se jejich počet dokonce ztrojnásobil. Důvodem je mimo jiné i situace v Rusku.

Marek Příhoda z Ústavu východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vidí za tímto nárůstem několik příčin. „Z komentářů na internetu mladých Rusů, kteří sem přicházejí, ale i z osobních pohovorů víme, že je pro ně podstatné bezplatné studium v češtině. Učí se jim snáze než západní jazyky, byť i tak je to náročné, mají-li jazyk zvládnout na vysokoškolské úrovni,“ uvedl Příhoda. Z aktuálního počtu ruských studentů u nás jen 499 zvolilo studium v cizím jazyce.

Dalším lákadlem pro Rusy je pověst České republiky a Prahy jakožto pohodlného, bezpečného a relativně levného místa pro život. To platí zejména v porovnání se západními městy a státy. „Přestože neblahá historická zkušenost tu je, vyostřené etnické konflikty tady nejsou. A mladí už nebudou nenávidět Rusy kvůli 1968. To mezi studenty není,“ řekl Příhoda.

K rozhodnutí Rusů vydat se studovat do České republiky přispívají i videa na internetu, která prozrazují, jak se na studium dostat a pozitivně zobrazují Prahu i celou zemi. Pomáhají i příklady Rusů, kteří univerzitu v úspěšně dokončili. „Studenti si rovněž uvědomují, že po studiích se jim zde otevírá cesta k trvalému pobytu. Někteří to berou jako bránu na Západ, protože české vzdělání je uznáváno v celé Evropě,“ vysvětlil Příhoda. Většina studentů se do Ruska vrátit pracovat neplánuje.

S tím souvisí i současné poměry v zemi. „Emigrace z Ruska obecně roste a odcházejí zejména lidé mladšího věku, vzdělanější. Je to i třeba kvůli opozičním postojům, kvůli perzekuci, ale takových je menšina. Mnohem větší roli tam hraje obava ze společenské krize, že to není bezpečné místo – to je klíčové slovo, které zmiňují lidé, kteří odchod z Ruska zvažují,“ popsal problematiku Příhoda.

Podle něj se atmosféra se zhoršuje od krymské krize v roce 2014. „Prezident Putin mluví rád o stabilitě, ale občané s tím asi nesouzní. Ptají se, co bude, až skončí. Už možná od středověku se totiž táhne v Rusku obava, že změna je provázena chaosem, násilím, zhoršením podmínek,“ míní Příhoda a dodává, že zájem ruských studentů o život v Česku bude i nadále růst.

Zdroj: Novinky.cz