Nový bakalářský obor Obecná lingvistika a teorie komunikace

26. 2. 2013 | Aktuality

Na Filozofické fakultě Univerzity Palackého bylo akreditováno nové dvouoborové bakalářské studium Obecná lingvistika a teorie komunikace. Přihlášku ke studiu v kombinaci s dalším oborem je možno podat v prodlouženém termínu, a to až do 15. 3. 2013.

Dvouoborové bakalářské studium Obecné lingvistiky a teorie komunikace systematicky uvádí do teorie jazyka a komunikace. Není zaměřeno na popis jednoho konkrétního jazyka či jednoho typu komunikace, zabývá se základními principy stavby jazyků a komunikace vůbec. Představuje také reprezentativní přístupy ke zkoumání jazyka a komunikace a možnosti jejich popisu. Pozornost je při studiu kladena na analýzu jazykových dat, textu a komunikace, a to při využití k tomu určených moderních postupů (korpusy, internetové statistiky, matematické experimenty). Posluchači se navíc mohou v průběhu studia podrobněji seznámit s průnikovými vědními oblastmi, do nichž moderní lingvistika zasahuje – psycholingvistika, sémiotika, biosémiotika, matematická lingvistika, sociolingvistika.

Obecnou lingvistiku a teorii komunikace lze kombinovat s filologickým oborem (např. anglistika, asijská studia, bohemistika, germanistika, klasická filologie, nederlandistika, romanistika, slavistika). To posluchačům umožní lépe porozumět základním teoretickým konceptům, o které se opírají popisy jimi studovaných jazyků. V kombinaci s nefilologickými obory (např. sociologie, psychologie, žurnalistika, historie, filozofie, ale také přírodní a formální vědy) získají studenti schopnost lepšího porozumění a interpretace textu, dostanou pro to k dispozici moderní nástroje a analytické postupy.

Katedra obecné lingvistiky vysvětluje, co je to obecná lingvistika a čím se zabývá v následující krátké prezentaci.

Během bakalářského studia Obecné lingvistiky a teorie komunikace se mohou studenti zapojit do výzkumu katedry, mohou být součástí týmů analyzujících konkrétní problém a stávat se spoluautory publikací. Zúčastní se také krátkodobých či dlouhodobých stáží na některém z domácích či zahraničních pracovišť. Při studiu je práce v seminářích zaměřena místo referátů apod. na tvorbu hesel internetové encyklopedie. Veškeré studijní materiály poskytuje studentům elektronická knihovna.

Zdroj: web Filozofické fakulty UP