Nový bakalářský obor Obecná lingvistika a teorie komunikace

26. 2. 2013 | Aktuality

Na Filozofické fakultě Univerzity Palackého bylo akreditováno nové dvouoborové bakalářské studium Obecná lingvistika a teorie komunikace. Přihlášku ke studiu v kombinaci s dalším oborem je možno podat v prodlouženém termínu, a to až do 15. 3. 2013.

Dvouoborové bakalářské studium Obecné lingvistiky a teorie komunikace systematicky uvádí do teorie jazyka a komunikace. Není zaměřeno na popis jednoho konkrétního jazyka či jednoho typu komunikace, zabývá se základními principy stavby jazyků a komunikace vůbec. Představuje také reprezentativní přístupy ke zkoumání jazyka a komunikace a možnosti jejich popisu. Pozornost je při studiu kladena na analýzu jazykových dat, textu a komunikace, a to při využití k tomu určených moderních postupů (korpusy, internetové statistiky, matematické experimenty). Posluchači se navíc mohou v průběhu studia podrobněji seznámit s průnikovými vědními oblastmi, do nichž moderní lingvistika zasahuje – psycholingvistika, sémiotika, biosémiotika, matematická lingvistika, sociolingvistika.

Obecnou lingvistiku a teorii komunikace lze kombinovat s filologickým oborem (např. anglistika, asijská studia, bohemistika, germanistika, klasická filologie, nederlandistika, romanistika, slavistika). To posluchačům umožní lépe porozumět základním teoretickým konceptům, o které se opírají popisy jimi studovaných jazyků. V kombinaci s nefilologickými obory (např. sociologie, psychologie, žurnalistika, historie, filozofie, ale také přírodní a formální vědy) získají studenti schopnost lepšího porozumění a interpretace textu, dostanou pro to k dispozici moderní nástroje a analytické postupy.

Katedra obecné lingvistiky vysvětluje, co je to obecná lingvistika a čím se zabývá v následující krátké prezentaci.

Během bakalářského studia Obecné lingvistiky a teorie komunikace se mohou studenti zapojit do výzkumu katedry, mohou být součástí týmů analyzujících konkrétní problém a stávat se spoluautory publikací. Zúčastní se také krátkodobých či dlouhodobých stáží na některém z domácích či zahraničních pracovišť. Při studiu je práce v seminářích zaměřena místo referátů apod. na tvorbu hesel internetové encyklopedie. Veškeré studijní materiály poskytuje studentům elektronická knihovna.

Zdroj: web Filozofické fakulty UP

Další články k tématu

Univerzita Palackého v Olomouci má nového rektora

Univerzita Palackého v Olomouci má nového rektora

Akademický senát olomoucké univerzity si zvolil nové vedení. Poté, co v prosinci odstoupil rektor Jaroslav Miller, zasedne ve vedení Univerzity Palackého Martin Procházka. Rektorem bude až do roku 2025. Miller, který měl školu vést ještě další dva roky, rezignoval kvůli sporům ohledně nového vědeckého ústavu CATRIN. Projekt měl být realizován k 1. lednu letošního roku. Zejména kvůli …

Kvalita spánku ovlivňuje výkony studentů i žáků. Ti čeští nespí dost

Kvalita spánku ovlivňuje výkony studentů i žáků. Ti čeští nespí dost

Více než 40 procent žáků ve věkové kategorii 11 až 15 let nespí dostatečně dlouhou dobu. Vyplývá to z průzkumu Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL). Mezi hlavní příčiny nedostatečného spánku dětí patří hraní počítačových her a sledování mobilu či televize. Žáci ve všední dny spí v průměru osm hodin a osm minut. Délka spánku se liší podle …