Nové šance na Filozofické fakultě UHK

17. 7. 2011 | Aktuality

Šanci ke studiu ještě v letošním roce nově nabízí Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové. Příležitost se otevírá díky novým úspěšným akreditacím studijních oborů a také s druhým kolem přijímacího řízení v případě oborů, u kterých si fakulta dosud mezi uchazeči nevybrala své budoucí studenty.

Nově fakulta otevírá navazující magisterský obor Archivnictví, a to v prezenční a kombinované formě, která je v kontextu České republiky relativně vzácná. Studium je koncipováno do dvou modulů, které zrcadlí současnou situaci v oblasti archivnictví. Jedná se o moduly Archivnictví a pomocné vědy historické a Moderní systémy v archivnictví. Zatímco první modul je pojímán jako klasické archivářské studium, cílem druhého z nich je připravit studenty na potřeby archivnictví a spisové služby 21. století. Zaměřuje se tedy na nejnovější trendy spojené s využitím informatiky a techniky. Absolventi naleznou široké uplatnění nejen v archivech a muzeích, nýbrž také ve státní správě a samosprávě, v úřadech, státních i soukromých firmách. Šetření provedené fakultou potvrdilo trvale vysokou poptávku po takto orientovaných pracovnících.

Další novou akreditací je rozšíření navazujícího magisterského oboru Historie o kombinovanou formu.

Přihlášky ke studiu těchto nově akreditovaných oborů je možné podávat až do 23. srpna 2011.

Druhé kolo přijímacího řízení na Filozofické fakultě je vypsáno pro následující obory:

Bakalářské studium:

 • Počítačová podpora v archivnictví (prezenční i kombinovaná for­ma)
 • Prezentace a ochrana kulturního dědictví (prezenční forma)
 • Archivnictví-historie (prezenční i kombinovaná forma)
 • Archeologie (prezenční forma)

Navazující magisterské studium:

 • Historie (prezenční forma)
 • Archeologie (prezenční forma)
 • Politologie – latinskoamerická studia (prezenční i kombinovaná for­ma)
 • Politologie – africká studia (prezenční i kombinovaná for­ma)
 • Filozofie (prezenční forma)

Doktorské studium:

 • Africká studia (prezenční i kombinovaná forma)
 • Latinskoamerická studia (prezenční i kombinovaná forma)

Přihlášky je možné podávat do 5. srpna 2011. Přijímací zkoušky se budou konat 29. srpna – 2. září 2011.

Zdroj: tisková zpráva Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové