Nové šance na Filozofické fakultě UHK

17. 7. 2011 | Aktuality

Šanci ke studiu ještě v letošním roce nově nabízí Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové. Příležitost se otevírá díky novým úspěšným akreditacím studijních oborů a také s druhým kolem přijímacího řízení v případě oborů, u kterých si fakulta dosud mezi uchazeči nevybrala své budoucí studenty.

Nově fakulta otevírá navazující magisterský obor Archivnictví, a to v prezenční a kombinované formě, která je v kontextu České republiky relativně vzácná. Studium je koncipováno do dvou modulů, které zrcadlí současnou situaci v oblasti archivnictví. Jedná se o moduly Archivnictví a pomocné vědy historické a Moderní systémy v archivnictví. Zatímco první modul je pojímán jako klasické archivářské studium, cílem druhého z nich je připravit studenty na potřeby archivnictví a spisové služby 21. století. Zaměřuje se tedy na nejnovější trendy spojené s využitím informatiky a techniky. Absolventi naleznou široké uplatnění nejen v archivech a muzeích, nýbrž také ve státní správě a samosprávě, v úřadech, státních i soukromých firmách. Šetření provedené fakultou potvrdilo trvale vysokou poptávku po takto orientovaných pracovnících.

Další novou akreditací je rozšíření navazujícího magisterského oboru Historie o kombinovanou formu.

Přihlášky ke studiu těchto nově akreditovaných oborů je možné podávat až do 23. srpna 2011.

Druhé kolo přijímacího řízení na Filozofické fakultě je vypsáno pro následující obory:

Bakalářské studium:

 • Počítačová podpora v archivnictví (prezenční i kombinovaná for­ma)
 • Prezentace a ochrana kulturního dědictví (prezenční forma)
 • Archivnictví-historie (prezenční i kombinovaná forma)
 • Archeologie (prezenční forma)

Navazující magisterské studium:

 • Historie (prezenční forma)
 • Archeologie (prezenční forma)
 • Politologie – latinskoamerická studia (prezenční i kombinovaná for­ma)
 • Politologie – africká studia (prezenční i kombinovaná for­ma)
 • Filozofie (prezenční forma)

Doktorské studium:

 • Africká studia (prezenční i kombinovaná forma)
 • Latinskoamerická studia (prezenční i kombinovaná forma)

Přihlášky je možné podávat do 5. srpna 2011. Přijímací zkoušky se budou konat 29. srpna – 2. září 2011.

Zdroj: tisková zpráva Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Další články k tématu

Střední školy ruší odvolání u přijímaček

Střední školy ruší odvolání u přijímaček

Zatímco v předchozích letech měli uchazeči o studium na střední škole možnost podat odvolání v případě, že skončili těsně pod stanovenou hranicí nutnou k přijetí, letos tomu tak nebude. Odvolání totiž nahradí takzvané nové rozhodnutí. Důvodem je snaha zjednodušit a urychlit přijímací proces na střední školy. Princip nového systému, který školy zavedly kvůli epidemii covid-19, spočívá v tom, že …

číst více
Nejlepší školou je podle studentů Univerzita Hradec Králové

Nejlepší školou je podle studentů Univerzita Hradec Králové

Britská společnost Times Higher Education (THE) zveřejnila žebříček nejlepších evropských univerzit podle hodnocení studentů pro rok 2019. Z českých škol se nejlépe umístila Univerzita Hradec Králové na 101. až 125. příčce. Za ní skončila Mendelova univerzita v Brně. Hodnocení škol probíhalo na základě anonymních dotazníků. V nich se společnost studentů ptala například na to, jak jsou spokojeni s kvalitou …

číst více
Termíny pro podání přihlášky na VŠ - březen 2020

Termíny pro podání přihlášky na VŠ - březen 2020

Máme pro Vás kompletní přehled vysokých škol a fakult, které mají uzavírku pro podání přihlášek na vysokou školu nejpozději do 31.3.2020:   Česká zemědělská univerzita v Praze - Provozně ekonomická fakulta  - Fakulta tropického zemědělství - Technická fakulta - Fakulta životního prostředí - Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů - Institut vzdělávání a poradenství   …

číst více