„Nepřijat/a“

4. 8. 2008 | Přijímací řízení

Tak a je to tady. Vložili jste všechny své síly do příprav na přijímací zkoušky, v hlavě už jste osnovali, jak strávíte další léta báječného studentského života, těšili jste se na nové přátele… a pak vám přišlo strohé „nepřijat/a“. Následující článek vám ovšem potvrdí, že to ještě není žádná tragedie – možností, co dál, je stále dost.

Pozn. Článek byl 6. 6. 2011 aktualizován. (kav)

Kapacity českých vysokých škol nejsou neomezené, a tak se každý rok najde několik tisíc studentů, kteří bohužel zůstávají před branami. Pokud mezi ně patříte, vězte, že se před vámi otevírá hned několik cest, kudy se můžete dále ubírat – od těch, které nestojí téměř nic, až po ty nákladnější.

Odvolání Nejlevnější variantou, která se zároveň nabízí jako první, je odvolání. Takové řešení má ovšem smysl pouze tehdy, pokud jste skončili jen pár míst tak říkajíc „pod čarou“ nebo pokud zjistíte nějakou chybu ve vyhodnocení testu. Rozhodnete-li se odvolání podat, nezapomeňte ho poslat včas! Zpravidla bývá tato lhůta nastavena na 30 dnů od doručení písemnosti s oznámením o vašem nepřijetí. To, jak napsat odvolání co nejlépe, se dozvíte zde. Rozhodně ale také neopomeňte sledovat druhá kola přijímacího řízení, která mnohé fakulty pořádají proto, aby naplnily své kapacity. Přihlášky se často podávají ještě během července, srpna či září, kdy se také konají i přijímací zkoušky.

Pomaturitní vzdělávání Neuspějete-li s odvoláním nebo pokud jste ho neposlali vůbec, nabízí se několik možností placeného studia:

  • vyšší odborná škola: je-li škola zřízena obcí, krajem či státem, jedná se o jednu z těch levnějších forem placeného studia, navíc nastoupíte-li hned po maturitě, zůstávají vám veškeré výhody plynoucí ze statutu studenta; po absolvování VOŠ získáváte titul DiS.
  • soukromá vysoká škola: toto je již poněkud dražší varianta studia, jeho výhodou je ovšem zachování studentského statutu a také to, že po jeho úspěšném zakončení získáte „regulérní“ vysokoškolský titul
  • pomaturitní studium jazyků: roční kurz, který v základním rozsahu probíhá zpravidla 20 hodin týdně; mimoto máte možnost přibrat si druhý jazyk či jiný předmět; na většině škol neztrácíte během studia statut studenta
  • „nultý ročník“ jako součást tzv. programu celoživotního vzdělávání: jeho absolvováním sice zvýšíte své šance na přijetí na danou fakultu v příštím akademickém roce, zároveň však ztrácíte statut studenta; absolvováním nultého ročníku získáte pouze osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání
  • profesní vzdělávání: zaměřuje se zejména na profesní přípravu uchazeče o práci, nikoli o studium na vysoké škole; účastníci nemají statut studenta

Stáž Mnohem zajímavější, byť také (většinou) placenou možností, jak vyplnit rok zbývající do dalších přijímaček nebo jak si zpestřit zkušenosti i životopis, je stáž. Můžete ji absolvovat jak doma, tak za hranicemi, což je varianta o to atraktivnější, o co si tam oprášíte či vylepšíte své jazykové znalosti. Pracovní i studijní stáže nabízí mnoho komerčních i neziskových organizací, a tak je určitě z čeho vybírat.

Práce Asi nejméně žádoucí cestou, na níž se hned po střední škole dát, je pak nástup do zaměstnání. Ani to však nemusí být tak zlé, jak se na první pohled zdá: díky práci se můžete osamostatnit, vydělávat peníze a v neposlední řadě získat potřebnou praxi, která vám – uchytíte-li se v oboru, který jste chtěli studovat – může pomoci u dalších přijímaček. Mimoto lze pracovat pouze na částečný úvazek a spojit zaměstnání s některým z výše navržených variant pomaturitního vzdělávání.