Na jinou školu můžete přestoupit už po prvním semestru, ale jen někde

21. 2. 2021 | Studentský život

přestupAkademický rok nejčastěji začíná v září a končí v květnu. Když student během podzimního semestru zjistí, že obor nezvládá nebo ho nebaví či nenaplňuje, nemusí po vykonání přijímacích zkoušek na jiný obor automaticky čekat na zahájení nového studia až do podzimu. Některé školy totiž umožňují nástup již od letního semestru.

Veřejné vysoké školy mají uzávěrku přihlášek zpravidla v březnu, soukromé často i v dalších měsících v průběhu roku. Které školy však umožňují zápis už v únoru? Jednou z nich je Vysoká škola obchodní v Praze. (VŠO) „Naše škola reaguje pružně na zájem studentů nastoupit na studium již od února. Každoročně této nabídky využije více než 100 studentů,“ řekl Vladimír Krejčík, rektor VŠO.

„Studenti si mohou na naší škole dostudovat i chybějící předměty z minulého semestru. Všechny přednášky a cvičení jsou totiž uloženy na serveru školy a studentům je umožněno absolvování i těchto předmětů v individuální formě studia,“ doplnil Krejčík. Letos navíc mohou studenti na VŠO nastoupit na dva nově otevřené obory: Digitální ekonomiku a společnost a Řízení lidských zdrojů. Další soukromou školou, která „jarní stěhování“ umožňuje je pražská Vysoká škola podnikání a práva.

Možnost začít studovat již na jaře nabízí také Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně. Nejde o „přestup” v pravém slova smyslu, ale o zahájení nového studia – student musí udělat přijímačky, upozorňuje server Novinky.cz.

Univerzita Karlova pak umožňuje zahájit studium vybraných doktorských programů od 1. března. Celkem tuto možnost nabízí šest fakult UK, mimo jiné Přírodovědecká fakulta nebo Matematicko-fyzikální fakulta.

Kromě těchto výjimek však přestupy možné nejsou. Nedovoluje to totiž zákon. Podle Petra Podzimka z odboru vnějších vztahů Univerzity Karlovy je však ve fázi příprav novela zákona, která by za jasně definovaných podmínek jarní přestupy umožnila.

Zdroj:
novinky.cz

Další články k tématu