Přestup

Na jinou školu můžete přestoupit už po prvním semestru, ale jen někde

Akademický rok nejčastěji začíná v září a končí v květnu. Když student během podzimního semestru zjistí, že obor nezvládá nebo ho nebaví či nenaplňuje, nemusí po vykonání přijímacích zkoušek na jiný obor automaticky čekat na zahájení nového studia až do podzimu. Některé školy totiž umožňují nástup již od letního semestru. Veřejné vysoké školy mají uzávěrku přihlášek zpravidla […]

číst více

Chci změnit obor, možná i školu

Mnozí prváci začínají uvažovat o tom, zda byla jejich volba vysoké školy správná. Jak obor změnit?

číst více

Polovina vysokoškoláků během studia přehodnotí výběr školy

Analýza společnosti Scio ukázala, že 56 % vysokoškoláků se během studia rozhodne pro jiný studijní obor, než který začali studovat. Nejvíce své rozhodnutí mění studenti matematicko-fyzikálních oborů. Naopak nejstabilnější jsou ve svém rozhodnutí studenti oborů technických, které si vybírají žáci odborných středních škol. Nejčastěji své rozhodnutí ohledně budoucího směřování mění absolventi gymnázií. Na gymnázium ostatně tyto studenty […]

číst více

Bakalářské a magisterské obory, jejich souběžné či následné studium a možnosti přestupu

Základ vysokoškolského studia tvoří především studium bakalářské a studium magisterské, případně magisterské navazující. Jak dlouho takové studium trvá a jaké tituly mohou jeho absolventi získat? Je povoleno přecházet mezi dvěma obory v rámci fakulty, nebo dokonce mezi dvěma různými školami? A jak je to s poplatky, přesáhne-li student řádnou dobu studia nebo pokud studuje další obor? Odpovědi na tyto otázky najdete níže. Pozn. Článek byl 6. 11. 2011 aktualizován (kav).

číst více