Masarykova univerzita bude zkoumat, jak souvisí životní styl a prostředí s nemocemi

22. 8. 2019 | Aktuality

výzkum faktorů ohrožujících zdravíCentrum RECETOX, součást Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, se v budoucnu promění ve špičkové evropské výzkumné centrum. Zkoumat bude faktory ovlivňující zdraví i to, proč naše společnost stárne.

“Za dlouhodobě rostoucím výskytem chronických onemocnění je třeba hledat kombinaci genetických a environmentálních faktorů zahrnujících sociální prostředí, životní styl jedince, výživu, pití alkoholu nebo kouření, jeho fyzickou aktivitu, metabolismus a stav střevní mikroflóry, ale i znečištění vnitřního a vnějšího prostředí, potravin a vody, odezvu těla na stres, infekci nebo léky,” vypočítává oblasti, na které je nutné se zaměřit ředitelka centra RECETOX Jana Klánová.

K výzkumu bude centrum využívat tu nejmodernější technologii, jako je například umělá inteligence. Centrum bude zkoumat, jak ovlivňují různé faktory plodnost, imunitu, rozvoj alergií nebo Alzheimerovy choroby.

Poznatky, které díky výzkumu vědci získají, pomohou v budoucnu k lepší prevenci, což by mělo přispět ke zkvalitnění života stárnoucí populace a státu ušetřit peníze vynaložené na léčbu.

RECETOX se chystá v rámci následujících několika let zrealizovat celkem tři projekty. První z nich zahájí již v září a zaměří se v něm na zdraví obyvatel velkých měst. V rámci projektu budou čeští vědci spolupracovat s odborníky z Londýna a Barcelony.

„Počty obyvatel žijících ve městech stále rostou a tito lidé jsou vystaveni celé řadě negativních vlivů. Naše centrum má k dispozici dlouhodobá data o kvalitě ovzduší, způsobu života i zdraví městských populací, ale nemáme dostatek zkušeností a odborníků, abychom z nich mohli vytěžit všechny důležité informace,” objasňuje motivaci výzkumu Klánová. Díky spolupráci se zahraničními kolegy budou tak moci v Brně data začít zpracovávat a vyhodnocovat.

Dalšími plánovanými projekty RECETOXu budou pak výstavba moderního výzkumného centra a poskládání týmu odborníků, který práci v centru zastane.

Zdroj: muni.cz