Jihočeská univerzita slaví 20 let. A ve velkém stylu!

1. 3. 2012 | Aktuality

Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích (JU) čekají v těchto dnech velkolepé oslavy dvacetiletého výročí vlastní existence. Nahradí si tak jejich původně plánovaný termín, který sice připadal na říjen roku 2011, ale nakonec byl s ohledem na úmrtí rektorky univerzity prof. Ing. Magdaleny Hrabánkové, CSc., dr. h. c., prof. h. c., odsunut na letní semestr. Stěžejní část oslav je nově naplánován na týden od 5. do 9. března.

Na průběhu celé akce se bude podílet většina pracovišť univerzity. V úterý 6. března se pak bude konat mj. slavnostní zasedání Vědecké rady Jihočeské univerzity s mezinárodní účastí, kde budou zároveň předány také pamětní medaile univerzity osobnostem, které se zasloužily o její rozvoj.

Chybět ale nebudou ani koncerty, diskusní panely a společenská setkání. Ekonomická fakulta například plánuje uspořádat akci s názvem „Studentem nanečisto“, Filozofická fakulta zase chystá svůj Den s humanoidy. Na Den zdraví se mohou zase těšit ti, kdo zavítají do útrob Zdravotně sociální fakulty. S ohledem na již zmíněná tematická zaměření programu těsně spjatá s činností fakult se tedy ani není čemu divit, pokud se na programu dočteme, že Pedagogická fakulta chystá pro všechny návštěvníky akce Pedagogický den nebo že Teologická fakulta se zapojí děkovnou bohoslužbou a zájemcům zpřístupní svou unikátní knihovnu. Výsledky své činnosti představí i Fakulta rybářství a ochrany vod, a to v prostorách Akademické knihovny JU.

Program oslav však není naplněn pouze prezentacemi fakult nebo jejich prohlídkami. Neméně atraktivní budou také spíše popularizační přednášky pro veřejnost, výstavy anebo sportovní aktivity. Oslavy dvaceti let školy se ale přenesou i do následujících měsíců. Kupříkladu Přírodovědecká fakulta tak již nyní zve všechny zájemce k účasti na jím pořádaném Open air festivalu na Sokolském ostrově, který se uskuteční v květnových dnech.

Zdroj: www.jcu.cz