Kde hledat zahraniční stipendia pro středoškoláky?

27. 7. 2012 | Studium v zahraničí

Studujete střední školu a uvažujete, že byste si ji zkusili zpestřit o zahraniční výjezd? Řada studentů už ví, že je to rozhodně neocenitelná zkušenost a může se jen vyplatit. Bohužel ale není úplně zadarmo. Tuto překážku však pomáhá překonat hned několik organizací a programů, které nabízejí možnost získání podpůrného stipendia. Poradíme, kde jejich nabídku hledat.

Plány odjet za studiem někam do zahraničí, ať už jen na krátko, nebo i na celé studium, už nemusejí být jen pouhým snem. Oblast mezinárodních studijních projektů je totiž v posledních letech stále širší a komplexnější a klade se na ni velký důraz. Spolu s rostoucí nabídkou vznikají i nejrůznější podpůrné fondy a programy, s jejichž pomocí mohou studenti pokrýt alespoň část nákladů na školné, stravné, ubytování, dopravu atp. Ale něco za něco. K tomu, aby student mohl takové studium vůbec obdržet, musí splnit několik požadavků a samozřejmě si také hlídat důležité termíny.

Kdy jsou stipendia vypisována

Většina stipendijních programů je vyhlašována v podzimních až v zimních měsících a uzávěrky do nich se přijímají do ledna až dubna následujícího roku. V případě pololetních výjezdů se přihlášky podávají zpravidla do září a na školu se nastupuje v lednu či v únoru. Konkrétní termíny se samozřejmě s každým programem trochu liší.
Vzhledem k tomu, že už jen samotné podání přihlášky včetně všech požadovaných úkolů, shánění referencí a dalších administrativních záležitostí zabere relativně hodně času, doporučuje se s jejich realizací začít včas.

Kdo stipendia poskytuje

Možností dosáhnout na stipendium je několik. Buď jej lze získat obecně na jakékoli středoškolské studium v zahraničí, nebo je jejich přiznání svázáno pouze se studiem konkrétní školy či partnerské instituce
Stipendium zpravidla nabízejí:

 • samotné partnerské školy
 • nadační fondy a neziskové organizace, podporující mezinárodní mobilitu studentů
 • komerční agentury, zprostředkovávající studijní pobyty do zahraničí
 • zahraniční agentury působící na mezinárodním poli.

Základní podmínky aneb pro koho jsou stipendia určena

Pakliže nějaký poskytovatel středoškolského studijního programu v zahraničí nabízí i stipendium, většinou jeho udělení podmiňuje několika základními požadavky na uchazeče:

 • stipendia jsou určena výhradně studentům středních škol (je-li partnerskou školou gymnázium, pak bývá tento výběr omezen jen na studenty gymnázií; jindy je zase stipendijní program zaměřen jen na výjimečně talentované žáky nebo žáky ze sociálně slabších rodin atp.)
 • většina programů také vyžaduje nejvyšší možný studijní průměr na vysvědčení za určité období (nejčastěji 2,0 až 3,0); některé programy nejvyšší možný studijní průměr nestanovují, ale zmiňují jej jako jeden z parametrů volby mezi více vhodnými kandidáty
 • stipendium může být uděleno pouze studentům s českým občanstvím
 • účastník stipendijního programu zpravidla nesmí být v roce výjezdu v maturitním ročníku
 • nutná je i velmi dobrá znalost cizího jazyka (dle vybrané země programu), která se prověřuje u vstupních testů v rámci výběrového řízení
 • také přihláška do programu a další potřebné dokumenty (úvaha na zadané téma, informace o svých aktivitách, reference, souhlas rodičů atd.) pro zařazení do programu se vyplňují v cizím, nejčastěji anglickém jazyce
 • k přihlášce je nutné předložit doporučení od několika osob (nejčastěji učitele angličtiny, třídního učitele a vyučujícího dalšího předmětu).

Přijímací řízení

Vzhledem k tomu, že jde v životě středoškoláka o docela zásadní a ne úplně snadný krok, klade se důraz i na náročný výběr uchazečů o studium, resp. přiznání stipendia. Nelze se tedy domnívat, že dobrá znalost cizího jazyka a získaná doporučení jsou automatickou vstupenkou za hranice. Jednak uchazečů bývá často mnohonásobně více, než jsou kapacity programu, a jednak se prověřuje i obecná způsobilost uchazeče zahraniční studium vůbec podstoupit. Součástí přijímacího řízení většinou je:

 • test z cizího jazyka
 • esej na zadané téma (opět v cizím jazyce)
 • v užším kole pohovor o vašich schopnostech, motivaci či znalostech reálií dané země
 • někde se provádí i testování prostřednictvím skupinových diskuzí či jiných aktivit
 • i v případě využití služeb komerčních agentur, z nichž některé také nabízejí určitou formu stipendia, se uchazeči mohou setkat s jazykovým testem či pohovorem.

Co stipendium pokrývá

Také výše a účel stipendia se může s každým programem různit. Je to proto, že jde spíše o jakési mezinárodní partnerství mezi dvěma organizacemi, založené na smluvních podmínkách, které mohou být pokaždé jiné. Někdy je tak určeno pouze na částečné či plné pokrytí školného, jindy stačí i na další náklady. Ve výsledku se tak může stát, že studenti, kteří získali stipendium, zaplatí za svůj pobyt od několika stovek až po desetitisíce korun za měsíc. Cena se samozřejmě odvíjí i od země a prestiže partnerské školy.
Vzhledem k tomu, že studium na zahraniční škole studenta obvykle vyjde bez stipendia na částku od sta třeba až po sedm set tisíc korun za rok (záleží především na tom, zda se na partnerské škole platí školné, či nikoli), rozhodně se vyplatí do výběrového řízení adeptů na stipendium určitý čas a úsilí investovat.

Kde zahraniční studijní pobyty a stipendia na ně hledat

Mezi nejznámější poskytovatele zahraničního studia a s ním spojených stipendií patří mj. Open Society Fund (www.osf.cz), United World Colleges (www.uwc.cz), AFS Mezikulturní programy, o.s., (www.afs.cz) a další. Nejen středoškolským studijním programům se věnuje také jedna sekce portálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz) či speciální stránka Domu zahraničních služeb – Akademické informační agentury (www.zahranici-stipendium.cz). Studijní stipendium lze za určitých podmínek získat například i od Nadace Livie a Václava Klausových (www.nadacnifondklausovych.cz) a jiných. Poohlédnout se ovšem lze i na stránkách zahraničních organizací, mezi než patří například World Experience (www.worldexperience.org) a řada dalších.

Zdroje:

Zdroj foto: Stock.XCHNNG

Další články k tématu

Spekulace o odvolání ministra školství znepokojují akademiky

Spekulace o odvolání ministra školství znepokojují akademiky

Na začátku týdne se v médiích objevily spekulace o tom, že se chystá odvolání na dvou ministerských postech. Zatímco ministra zdravotnictví Jana Blatného premiér Andrej Babiš ve středu skutečně odvolal, ministr školství Robert Plaga dál zůstává v úřadě. Proti možnému odvolání Plagy z funkce se ozývají hlasy z řad akademiků i různých školských asociací. Svůj postoj zveřejnila mimo jiné …

číst více
Jak finančně zvládnout studium na vysoké škole

Jak finančně zvládnout studium na vysoké škole

Vysoká škola je místo, kde většina lidí poprvé zakusí opravdovou nezávislost – včetně té finanční. S takovou nezávislostí se ale pojí také velká zodpovědnost. Jako vysokoškolák se tak kromě spousty dalších věcí musíte naučit i chytře spravovat své peníze. Vyvarujte se těch největších finančních chyb, kterých se studenti nejčastěji dopouští, a zjistěte, kde můžete získat nějaké …

číst více