Ministerstvo nemá bránit zřízení soukromé školy kvůli místům, říká soud

2. 1. 2023 | Aktuality

zřízení soukromé školyMinisterstvo školství nemůže stát v cestě zřízení nových soukromých škol pouze z toho důvodu, že daná lokalita má dost volných míst ve státních školách. K takovému závěru došel Nejvyšší správní soud. Podle jeho rozsudku je sice kapacita škol v lokalitě důležitým faktorem, ale nikoliv jediným. Ministerstvo by mělo brát v potaz také možnosti výběru ve vzdělávání, vůli samospráv či zájem rodičů.

„NSS neříká, že ministerstvo je povinno zapsat do rejstříku každou takovou základní školu, jejíž systém výuky není v lokalitě zastoupen. Nemůže však tento aspekt při svém hodnocení zcela pominout,“ stojí v rozsudku NSS.

Soud se zabýval konkrétně sporem ministerstva a ScioŠkoly Frýdek-Místek, který se vleče již od roku 2017. Právě v tom roce resort školství rozhodl, že soukromou školu nezapíše do rejstříku. Jako vysvětlení ministerstvo uvedlo, že základní školy v lokalitě osmi kilometrů od ScioŠkoly nabízejí dostatek volných míst.

Podle soudu mělo ale ministerstvo brát v potaz to, že škola oproti jiným v okolí nabízela odlišnou vzdělávací koncepci. Krom toho měla podporu samosprávy a zájem byl i ze strany rodičů.

Rozsudek soudu by mohl v budoucnu sloužit jako základ při řešení obdobných sporů. NSS v něm totiž mimo jiné poukázal na skutečnost, že obce mají povinnost zajistit studentům dostatečné množství míst ve spádových státních školách.

„Jestliže by tedy mělo zřízení nové nestátní školy záležet jen na kapacitách stávajících škol v blízkém okolí, v důsledku by to mohlo vést k tomu, že správní orgány nepovolí zřídit novou nestátní školu nikdy, neboť kapacity těch státních musejí být vždy dostatečné,“ píše se dál v rozsudku.

ScioŠkole s v mezidobí povedlo zápis do rejstříku obhájit a výuka na ní již probíhá.

Zdroj: Novinky.cz

Další články k tématu

Prezenčně i on-line. Scio v budoucnu nabídne dvě varianty testů

Prezenčně i on-line. Scio v budoucnu nabídne dvě varianty testů

Scio testy jsou jednou z nejrozšířenějších forem přijímacích zkoušek. Až do vypuknutí pandemie koronaviru probíhaly výhradně prezenčně, ale to by se mělo do budoucna změnit. Společnost Scio má totiž v plánu – ve spolupráci s technologickým startupem Born Digital – vytvořit aplikaci pro testování na dálku. Na studenty by dohlížela umělá inteligence. On-line zkoušky Scio již …

Akademie Sting mění majitele. Bude součástí NEWTON University

Akademie Sting mění majitele. Bude součástí NEWTON University

Nejstarší soukromá vysoká škola v Brně změnila majitele. Akademie Sting se stala součástí NEWTON University. Se změnou majitele doznají změn některé specializace Akademie Sting a posílí se přístup ke studentům, kvalita vyučujících nebo podpora stáží. “Do rodiny NEWTONu přijmeme Akademii Sting jako sestru. Vycházet budeme ze skvělé tradice a pověsti Stingu, ale přidáme k tomu zkušenosti, …

Vyhodnocení návštěvnosti portálu VŠ zná vítěze. Jsou jimi FF UK a AMBIS

Vyhodnocení návštěvnosti portálu VŠ zná vítěze. Jsou jimi FF UK a AMBIS

Největší portál pro výběr vysoké školy VysokeSkoly.cz ocenil své nejpopulárnější instituce. Tou vůbec nejnavštěvovanější veřejnou vysokou školou portálu VysokéŠkoly.cz se letos stala Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Mezi soukromými institucemi pak zvítězila vysoká škola AMBIS. Ocenění se udělovalo v celkem 12 kategoriích. Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy si zobrazilo necelých 200 tisíc návštěvníků. Stala se tak vůbec nejnavštěvovanější …